... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá... J.Werich

Cvičení s dětmi - 2. a 3. měsíc života

16. září 2010 v 23:24 | Waity |  Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.
<a href="http://www.konopnyshop.cz/e-shop/?a_aid=100233&amp;a_bid=11110001" target="_blank"><img src="http://www.konopnyshop.cz/provize/accounts/default1/banners/468x60.gif" alt="Konopný shop" title="Konopný shop" width="468" height="60" /></a><img style="border:0" src="http://www.konopnyshop.cz/provize/scripts/imp.php?a_aid=100233&amp;a_bid=11110001" width="1" height="1" alt="" />

Nejdříve se podíváme, jak se rozvíjejí pohyby dítěte v 1. čtvrtletí života. Novorozenec v lehu na zádech má obvykle paže a nohy pokrčené, ruce zaťaté v pěst a hlavu otočenou stranou. Paže, k níž má přivrácený obličej, bývá méně pokrčená než druhá paže. Připomíná šermíře, proto se tomuto reflexu říká také "poloha šermíře". Ve 2. a 3. měsíci tento reflex postupně mizí, paže jsou stále více souměrně pokrčené, stále častěji natažené a ruce se stále více otvírají.

Pohyby dítěte se stávají stále plynulejšími, měkčími, vláčnějšími oproti trhavým, škubavým pohybům novorozence a nabývají postupně charakteru pohybů záměrných a cílených. Do konce 3. měsíce se naučí celkem jistě ovládat pohyby hlavy. Ve 2. měsíci je hlava v lehu na zádech v době bdění stále častěji ve střední poloze a ve 3. měsíci tato poloha již převládá, hlava je většinou otočena na stranu jenom ve spánku. V lehu na bříšku v 1. měsíci života leží hlava u většiny dětí otočená na některou stranu. Jen některé děti ji samy trochu zdvihají a udrží ji déle než 5 sekund zvednutou. V 2. měsíci zvedá kojenec v lehu na bříšku hlavu poněkud výše a udrží ji také několik minut nadzvednutou. Koncem 3. měsíce zvedne hlavu asi o 90° audrží ji více než 10 minut vztyčenou. Otáčet hlavu napravo i nalevo, a to jek ve svislé poloze (což je nejsnadnější) tak i v lehu na zádech a bříšku, dovedou děti obvykle již ve 2. měsíci.
Dítě v 8 týdnech dokáže navázat kontakt očima a fixovat zrakem zajímavý objekt. Mohou to být rodiče, ale také hračka s usměvavým obličejem, nebo něco barevného. Objevuje vlastní tělo. Strká si ručky do pusinky, jednou rukou chytne druhou ručku, nebo si ohmatává hrudníček a hlavu. Když ho položíme na bříško, bude se opírat o předloktí s ručkama v pěst.
Ve 3 měsících se objeví první pohyb - rotace hlavičky. Na bříšku se opírá o lokty, hlava už je zvednutá výš než zadeček. Otvírá a zavírá dlaně, otáčí hlavu na obě strany, nepřepadává na záda. Na zádech si spojí ručky a dá je do pusinky. Když otočí hlavičku na stranu, trup zůstává rovný. Zvedá paty nad podložku a vnímá nejen obličeje, ale také zvukové hračky.
Cviky na pohyby hlavy:
1. cvik: OTÁČENÍ HLAVY ZA HRAČKOU
Položíme dítě na záda nožkama k nám. Ukážeme mu pestrou hračku nebo jiný přitažlivý předmět a pohybujeme jím nad dítětem (ve vzdálenosti od očí asi 40 cm), aby jej mohlo sledovat pohybem očí a hlavy doprava a doleva. Má-li dítě ve zvyku ležet s hlavou otočenou doleva, otočíme mu ji pasivně nejdříve do střední polohy a pak teprve je lákáme, aby otočilo hlavu doprava. Do konce 3. měsíce má dítě umět otáčet hlavu na obě strany z kterékoli výchozí polohy.
2. cvik: UDRŽOVÁNÍ HLAVY PŘI POCHOVÁNÍ
Cviky, které jsme uvedli v kapitole o novorozencích, můžeme ztížit tím, že při pochování dítěte ať v lehu nebo v sedu poskytneme hlavičce menší podporu, aby ji dítě drželo samostatněji. Při pochování dítěte v lehu na boku a zejména v lehu na bříšku vysunujeme hlavu stále více přes naše předloktí, takže ve 3. měsíci může zcela přečnívat. Při pochování v sedu na předloktí přidržujeme trup dítěte druhou rukou stále níže, tedy nikoli těsně pod krkem, ale v půli lopatek nebo pod lopatkami. Děláme-li s dítětem v náručí předklony, úklony nebo otáčíme-li trupem vpravo a vlevo, provádíme úklony, vzpřimy a otočení ve stále větším rozsahu a větší rychlostí, dítě přesto při těchto pohybech hlavu udrží.
3. cvik: ÚKLONY V SEDU A VE STOJI
Při tomto cviku budeme používat základní hmat, kterému se musíme dobře naučit, protože jej budeme potřebovat při dalších cvicích. Je to úchop dítěte v podpaží. Naše prsty a dlaně obou rukou musí vytvořit široký pás kolem hrudi dítěte, který zajistí úchop dítěte při zcela lehkém sevření, aby tlak na hruď byl minimální a umožňoval dítěti volné dýchání. Při tomto úchopu se dlaně našich zápěstí u hrudní kosti dítěte téměř dotýkají, prsa dítěte leží na našich dlaních, prsty běží mírně sevřené k zádům dítěte a palce míří rovnoběžně vedle sebe k bradě dítěte. Když dítě takto uchopíme a zvedneme do výšky do vodorovné polohy hlavou k nám, dítě pak leží na našich dlaních jako na misce, takže můžeme prsty na zádech zcela rozevřít a dítě leží i takhle jistě a nespadne. Pro tento úchop jsou ideální ruce mužské. Je časté, že některé matky s něžnýma malýma rukama celý trup dítěte neobejmou, a proto musejí dítě stisknout dlaněmi v podpaží z boku, palce drží u ramen dítěte a mimoto mu zaryjí prsty silně do zad. Dítě se při cviku s otcem směje, ale s matkou pláče, protože silný stisk mu způsobí bolest.
Nyní k vlastnímu cviku. Uchopíme dítě popsaným způsobem, posadíme je před sebe na stůl (dítě pouze naznačuje sed, neboť váhu jeho těla držíme svýma rukama) a ukláníme je v sedu zvolna na obě strany. Úklon má být tak hluboký, aby dítě udrželo hlavu v prodloužení trupu. Koncem 2. měsíce provádíme totéž s tím rozdílem, že držíme dítě ve vzpřímeném stoji (opět většinu jeho váhy držíme svýma rukama). Nakláníme celé tělo napravo a nalevo, a to tak hluboko, aby dítě ještě udrželo hlavu. Cvik opakujeme 5-6 krát na obě strany.
4. cvik: PŘEDKLONY A ZÁKLONY V SEDU A VE STOJI
Vytvoříme opět ze svých rukou široký pás, ale položíme levou dlaň na lopatky dítěte a pravou na jeho prsa: oba palce se kříží pod pravým podpažím, špičky ostatních prstů se setkávají pod levým podpažím dítěte. Takto uchopené dítě opět posadíme (symbolicky) na stůl a nakloníme více dopředu a méně dozadu. Koncem 2. měsíce zvedneme dítě stejným úchopem do stoje, aby se lehce dotýkalo nohama podložky a opět kloníme celé tělo více dopředu a méně dozadu. Udržet hlavu v předklonu je pro dítě snazší než v záklonu. Kloníme vždy tak hluboko, aby hlavu ještě udrželo. Cvik opakujeme opět 5-6 krát vpřed i vzad.
5. cvik: ZVEDÁNÍ HLAVY V LEHU NA BŘÍŠKU
Položíme dítě na bříško a srovnáme mu paže tak, aby ležely skrčené a přitisknuté k hrudi nebo trochu pod hrudí. Dítě obvykle ve 2. měsíci začne poněkud zvedat hlavu. Má-li ji položenou a otočenou na stranu, otočíme mu ji obličejem na podložku, dítě hlavu nadzvedne. Necháme dítě na bříšku nejméně 2-3 minuty, bude-li spokojené, můžeme delší dobu. Musíme-li dítě podněcovat ke zvedání hlavičky tím, že mu ji otočíme nosíkem dolů, pak opakujeme cvik asi 5-6 krát. Nezvedá-li dítě hlavu ani po otočení nosem na podložku, pomáháme mu při nácviku zvedání hlavičky následujícími způsoby:
 • vsuneme ruku pod hrudník dítěte a zvedneme hrudník asi o 5-7 cm, aby se hlava nemohla dotýkat podložky. Pak dítě určitě hlavu zvedne, alespoň na chvilku.
 • můžeme dítě položit hrudníčkem na složenou přikrývku tak, aby horní část trupu byla nadzvednuta a dítě nemohlo položit hlavu na podložku. Svinutá pokrývka, na které dítě hrudníčkem leží, nahrazuje naši ruku.
 • položíme dítě na kraj pohovky, aby hlava přesahovala přes okraj. Dítě nenechá hlavu viset pasivně přes okraj, ale pomocí šíjových a zádových svalů ji zvedne. Z bezpečnostních důvodů musíme držet dítě za nožky!
 • když dítě zlavičku zvedá, pokládáme je při koupání často na bříško.
 • při všech způsobech aktivace dítěte, aby v lehu na bříšku zvedalo hlavičku, mu pomáháme ještě tím, že mu jednou rukou mírně přitlašíme zadeček a druhou rukou jemně hladíme zádíčka od krku k bedrům a zpět.
  Nezapomeňme na jednu důležitou zásadu. Má-li dítě zvedat hlavu, musí to mít z jeho hlediska nějaký smysl. Dítě nezvedá hlavu pro nic za nic, ale proto, aby něco zajímavého vidělo! Proto něčím zajímavým dítě lákáme, aby zvedlo hlavu. Leží-li dítě na bříšku na stole, poklekneme před ním, aby naše hlava byla ve výši hlavy dítěte a pak je voláme, aby se na nás podívalo. Z téhož důvodu dítě pokládáme vždy tak, aby se vždy dívalo do středu místnosti, kde se něco zajímavého vyskytuje a děje. Bude-li se dívat na jednotvárnou zeď, hlavičku vždy brzy položí. Leží-li dítě na bříšku, musíme odstranit vše, co před ním jeho rozhledu překáží. Položíme-li před ně hračku, kterou je lákáme, aby zvedalo hlavičku a dívalo se na ni, nesmíme zapomenout, že nevydrží delší dobu dívat se na stejnou věc.
6. cvik: OTÁČENÍ HLAVY V LEHU NA BŘÍŠKU
Položíme dítě na bříško jako v předchozím cviku. První varianta je nejlehčí, zkoušíme ve 2. měsíci, druhá a třetí se hodí pro 3 měsíční kojence:
 • před dítětem ve vzdálenosti 60-100 cm pohybujeme hračkou nebo svou hlavou napravo a nalevo v takovém rozsahu a takovou rychlostí, aby stačilo pohyb sledovat očima a hlavou.
 • pohybujeme hračkou nebo svou hlavou nahoru a dolů, aby dítě hlavu zvedalo a spouštělo.
 • hračkou nebo svou hlavou opisujeme před dítětem kruh (ve směru i proti směru hodinových ručiček), aby dítě vykonávalo složitější pohyby hlavou.
7. cvik: POHYBY HLAVY PŘI RŮZNÉM ZPŮSOBU NOŠENÍ
Uchopíme dítě ve vodorovné poloze do náručí, avšak zády vzhůru a s hlavou vysunutou přes naše předloktí. Chováme je tedy v lehu na bříšku a dítě se může lépe rozhlížet. Procházíme se sním takto po bytě, po zahradě, po parku a podobně. Dítě sleduje se zájmem okolí, udržuje hlavičku zvednutou a otáčí ji všemi směry za zajímavými jevy. Pochování dítěte v této poloze je aktivuje, v poloze na zádech uspává!
8. cvik: ZVEDÁNÍ HLAVY V LEHU NA MÍČI
Uchopíme dítě v podpaží zády k nám a položíme je hrudníčkem (nikoli bříškem - mohlo by vyvolat blinkání) na overbal tak, aby se nožkama vzpíralo o podložku. Dítě na míči zvedá vysoko hlavu a rozhlíží se. Pohybujeme dítětem na míči vpřed a vzad, nakláníme je napravo a nalevo. Dítě se přizpůsobuje změnám polohy těla a udržuje hlavu stále vzpřímenou. Odráží se živě nožkama - je to vlastně cvik celého těla. Pohyby jsou živější, položíme-li před něho lákavou hračku.
POHYBY PAŽÍ A RUKOU
Začátkem 3. měsíce mají pohyby paží a ruček ještě charakter reflexů, ale koncem 3. měsíce začínají nabývat charakteru pohybů ovládaných vůlí. Děti si obvykle začínají chytat ručku druhou ručkou a pak si prohlížejí ruce v pohybu. Síla úchopu postupně slábne, síla vzpěru paží naopak stoupá. Ve 2. měsíci se má dítě naučit v lehu na bříšku vzpírat se o lokty a ve 3. měsíci o natažené paže.
Jak nacvičujeme vedení ruky k předmětu a jeho záměrné uchopení.
Princip nácviku spičívá v tom, že ukazujeme dítěti a dáváme mu na dosah různé předměty, čímž vyvoláváme tzv. komplex oživení, který se projevuje živými pohyby celého těla, především paží. Tím dochází k názornému vedení jedné nebo obou ruček k předmětu, k jeho doteku a někdy i uchopení. Čím častěji náhodné doteky a úchopy vyvoláváme, tím rychleji ztrácejí tyto pohyby charakter náhodnosti a mění se postupně v pohyby vědomé, záměrné.
9. cvik: ÚCHOP PO VLOŽENÍ PŘEDMĚTU DO RUČKY
Cvik, který jsme uvedli v kapitole o novorozenci, obohatíme tím, že vkládáme do dlaně dítěte nejenom svůj vlastní prst, ale i jiné vhodné předměty, například rukojeť chrastítka, provázek, gumovou hadičku, kus papíru atd. Vkládáme předměty střídavě do pravé i levé ručky tak, aby je dítě mohlo snadno uchopit. Cvičíme uchopování a pouštění, nikoli déletrvající držení přemětů.
10. cvik: NASTAVENÍ PŘEDMĚTU DO DRÁHY POHYBU RUČKY
když má dítě ve 2. měsíci častěji ručky otevřené nebo když snadno ruku po doteku s předmětem otevře, nevkládáme předměty dítěti přímo do ruky, ale nastavíme je tak, aby spontánně se pohybující ručka na ně "náhodně" narazila a po doteku je uchopila.
11. cvik: AKTIVNÍ ÚCHOP A PASIVNÍ POHYBY PAŽÍ
Podáme dítěti ukazováky, a když je uchopí, pohybujeme pažemi dítěte různým způsobem do vzpažení, předpažení, upažení, připažení apod. Dítě se má při těchto pohybech samo držet. Můžeme u toho říkat: "Ták je Kulíšek veliký, ták je široký, ták je dlouhý".
12. cvik: PŘIBLIŽOVÁNÍ RUKY K VELKÉMU PŘEDMĚTU
Pověsíme větší pestrý nafukovací míč, přivázaný na provázku, asi 10-15 cm nad hrudníčkem dítěte, které leží na zádech. Dítě ve 2. i ve 3. měsíci do něho náhodně bouchá ručkama, avšak koncem 3. měsíce se pomalu přibližuje k míči a otevřenou ručkou se ho dotýká. Stejně poslouží i jiné nafukovací hračky, např. plovací kruh, různá zvířátka... Výhodou těchto hraček je, že pravděpodobnost doteku ruček je větší než u malých.
13. cvik: NÁHODNÉ DOTEKY A ÚCHOPY HRAZDIČKY
Položíme dítě pod hrazdičku s hračkami asi 15 cm nad hrudníčkem dítěte. Dítě se při spontánním pohybu pažemi "musí náhodně" dotknout hrazdičky nebo zavěšených hraček a často je také uchopí a drží. Brzy s nimi začne různým způsobem cloumat. Pokud hračky dítě zaujmou (např. chrastěním, barevností apod.), pak dítě cloumá hrazdičkou mnohem živěji, neboť se tím rozkmitají a rozezvučí zavěšené hračky. Koncem 3. měsíce se objevuje záměrné sahání po předmětech. Výhodou hrazdičky je to, že dítě velmi často na hračky naráží, aniž by od ručky odskočily a dítě má možnost uchopovat předměty kulaté a hranaté, tvrdé a měkké, duté a plné...
ÚCHOP JAKO PŘÍPRAVA K VISU
Dáváme dítěti možnost, aby se rukama něčeho uchopilo a drželo část své váhy. I když úchop ve 2. a 3. měsíci slábne, nejsou tyto cviky bezúčelné, neboť slábnutí úchopu není způsobeno oslabením svalů, ale změnou způsobu inervace, k níž dojde tím spíše, čím více je svalstvo v této době zaměstnáváno.
14. cvik: OTÁČENÍ NA BOK POMOCÍ KROUŽKŮ NEBO UKAZOVÁČKŮ
Dítě leží před námi na zádech. Dáme mu do každé ruky kroužek nebo ukazováček. Jakmile jej uchopí, zatáhneme za kroužek v pravé ručce, aby se dítě otočilo na levý bok, a pak zatáhneme za kroužek v levé ručce, aby se otočilo na pravý bok. Takto dítě otáčíme na každou stranu asi 5-6 krát.
15. cvik: TAŽENÍ DO SEDU POMOCÍ KROUŽKŮ NEBO UKAZOVÁČKŮ
Začínáme stejně jako v předchozím cviku. Když se dítě drží, táhneme je zvolna do sedu. Přitom držíme oba kroužky jednou rukou a druhou rukou chráníme zezadu hlavičku pro případ, že by se dítě rukama pustilo. Drží-li se dítě našich ukazováků, zavčas ucítíme, že jeho úchop povoluje, a pak rychle sevřeme ručky dítěte. Cvik je vhodný pro děti koncem 3. měsíce života. Největší sílu musí dítě vyvinout na začátku cviku, než se dostane z lehu do polosedu. Proto mu cvik zpočátku usnadňujeme tím, že si sami sedneme na zem a položíme si dítě na šikmo postavená stehna, takže dítě leží na šikmé rovině a z této polohy se velmi snadno posadí. Čím více úchop dítěte sílí, tím více utváříme vodorovnou polohu.
POSILOVÁNÍ VZPĚRU PAŽEMI
Základním cvikem je leh na bříšku. Častým pokládáním na bříško dítě podněcujeme, aby se postupně stále více vzpíralo pažemi a paže v této poloze stále více natahovalo. Většina dětí koncem 3. měsíce už "pase koníčky", tj. vzpírá se nataženými pažemi a hrudním košem se v lehu na bříšku nedotýká podložky. Koncem 3. měsíce klademe před dítě hračky: dítě po nich začíná sahat jednou rukou, a tím větší silou musí druhou paží udržovat váhu horní části trupu. Vzpěry pažemi jsou snazší, leží-li dítě na šikmé ploše hlavou vzhůru a naopak těžší, leží-li hlavou po svahu dolů.
CVIKY TRUPU
Dítě se ve 3. měsíci učí pást koníčky a vědomě se převracet z lehu na zádech do lehu na boku, to znamená, že se ve 3. měsíci učí ovládat pohyby horní části trupu.
16. cvik: LEH NA BŘÍŠKU
Leh na bříšku je nejen velmi důležitou polohou, ale zároveň stejně důležitým cvikem, na který si má dítě zvykat od prvních dnů života. Časté pokládání dítěte na bříško má spoustu dobrých důvodů:
 • leh na bříšku udržuje dítě v aktivním stavu - je to aktivizující poloha.
 • je výbornou průpravou pro správné držení těla (sílí svalstvo šíjové a zádové, které je u člověka slabé, a proto se každé oslabení organismu člověka projevuje nejzřetelněji právě v ochabnutí tohoto svalstva. Člověk unavený, nemocný, starý se pozná podle chabého držení hlavy a ramen).
 • je výchozí polohou pro orientaci - v lehu na bříšku vidí dítě více zajímavých dějů, než když leží na zádech a vidí jenom bílý strop. Ale protože dítě rádo polohy střídá, umožníme mu, aby občas leželo i na zádech.
17. cvik: ZVEDÁNÍ V LEHU NA BOKU
Dítě leží na zádech nohama k nám. Uchopíme je levou rukou za nohy tak, že podsuneme ruku pod paty dítěte, jeho pravou nožku uchopíme palcem a ukazovákem za nárt, levou nožku ukazovákem a prostředním prstem (ukazovák je mezi oběma nárty), prsty pravé ruky vsuneme pod levou lopatku a převalíme dítě o 90° doleva na bok. Dítě ležící levým podpažím na naší pravé dlani zvedneme asi o 10-20 cm, držíme ve vodorovné poloze asi 2-3 sekundy a pak je opět položíme. Po zvednutí udrží dítě hlavu a horní část trupu ve vodorovné poloze. Pak úchop vyměníme, tj. uchopíme dítě pravou rukou za nožky, podsuneme levou ruku pod jeho pravé podpaží, převalíme je atd. Tento cvik je vhodný pro 2-6 měsíční děti. U starších dětí od 4 měsíců ztížíme cvik tím, že ruka podpírající hrudníček v podpaží se posune blíže k boku. Dítě pak musí držet větší část trupu. Cvik opakujeme střídavě na obě strany asi 3-5 krát.
18. cvik: ZVEDÁNÍ V LEHU NA BŘÍŠKU
Cvik se podobá předchozímu. Rozdíl je v tom, že dítě převalíme z lehu na zádech o 180° přes bok až do lehu na bříšku - leží pak přední stranou na naší dlani, tj. bříškem a obličejem dolů. Zvedneme-li dítě v lehu na bříšku ve vodorovné poloze do výše, pěkně se prohne v zádech a zvedne hlavu tím výše, čím je starší a čím častěji s ním cvičíme. Je to velmi účinný přímivý cvik posilující svalstvo zádové a šíjové. Mladší děti mají v této poloze ručky před sebou, starší je zvedají do výše a upažují. Cvik opakujeme 3-5 krát na každou stranu, tj. převalením přes pravý i přes levý bok.
19. cvik: PŘEDNOŽOVÁNÍ
Nastavíme paže a ruce tak, jako bychom chtěli nabrat vodu ze studánky. Posadíme si dítě zadečkem na své dlaně, záda dítěte leží na obou rovnoběžně u sebe držených předloktích a hlava je na ohbí našich paží. Pohybujeme dlaněmi tak, že zvedáme a spouštíme pánev dítěte, a tím dítě zvedá a spouští nožky. Musíme cítit, že dítě se cviku zúčastňuje, že aktivně pomáhá a přitahuje nožky k bříšku. Pohyb, kterým posilujeme břišní svalstvo, provedeme s dítětem asi 10-15 krát. Cvik je vhodný ve 2.-3. měsíci.
20. cvik: ZVEDÁNÍ DO SVISLÉ POLOHY A POKLÁDÁNÍ NA ZÁDA
Každé zvednutí může být pro dítě vydatným cvikem pro posílení svalstva trupu. Zvedneme-li dítě ležící na zádech úchopem v podpaží do vodorovné polohy obličejem vzhůru, velmi silně namáháme jeho svalstvo břišní, hrudní i krční, o čemž nás může přesvědčit pohled na nahé bříško, hruď a krk v této poloze. Proto dvouměsíční kojenec nedovede v této poloze vyvinout potřebné svalové napětí, hlava by se mu v této poloze zvrátila nazad a také nožky by mu visely jakoby bez vlády. Proto zvedání dítěte do svislé polohy musíme provádět jinak s dvouměsíčním kojencem, jinak s tříměsíčním a jinak se čtyřměsíčním. Ve 2. měsíci uchopíme dítě ležící na zádech vysoko v podpaží, nadzvedmeme horní část trupu asi o 45° , přičemž nožky zůstávají na podložce. Často musíme při tomto úchopu a zvednutí opírat hlavičku zezadu svými ukazováky. V šikmé poloze je udržování nožek a hlavy pro břišní, hrudní a krční svalstvo snazší než v poloze vodorovné. Potom zvedneme dítě do výšky, aby se ani nohama nedotýkalo podložky a dotočíme je dále až do svislé polohy. Ze svislé polohy do lehu na záda je pokládáme tak, že je nejdříve ve výši zakloníme o 45° nazad, pak je postavíme na nožky a zakloníme je o dalších 45° až do lehu na zádech.
Starší děti (3.-4. měsíc) ležící na zádech zvedneme ve vodorovné poloze a ve výši 10 cm nad podložkou je otočíme o 90° do svislé polohy. Když je pokládáme ze svislé polohy na záda, otočíme je ve výši o 90° do vodorovné polohy a pak je teprve položíme. Tento způsob zvedání a pokládání začneme používat, když dítě uchopené v podpaží a zvednuté ve vodorovné poloze z lehu na zádech udrží alespoň jednu vteřinu nožky a hlavu ve vodorovné poloze.
Zvedání do výše a pokládání opakujeme 3-5 krát.
21. cvik: PŘEVRACENÍ NA BOK A NA BŘÍŠKO
Položíme dítě na záda nožkama k nám. Zkřížíme nožky dítěte, např. pravou přes levou a táhneme pravou doleva tak, že se dítě převalí na levý bok a z toho na bříško. Provedeme-li zkřížení rychleji, obrátí se dítě snadno a bez námahy, při pomalém převalení se musí dítě více namáhat a více spolupracovat. Když dítě cvik ovládá, otočíme je jenom na bok a dítě provede poslední fázi, tj. otočení horní části těla, samo. Převalujeme-li dítě zpět na záda přes levé rameno, musíme levou rukou přitisknout levou nataženou paži dítěte k tělu a tlakem pravé ruky na pravé rameno otočíme dítě na záda. Dbáme, abychom mu neporanili levou paži nebo rameno. Převalíme dítě napravo i nalevo 4-6 krát.
CVIKY DOLNÍCH KONČETIN
Výchovný cíl: Vyvoláváme vzpírání nožkama, odrážení, kopání. Vzpěr nožkama postupně slábne, avšak právě tím se připravuje nástup záměrných pohybů nožkama.
22. cvik: VZPÍRÁNÍ NOŽKAMA
Nastavíme dlaně, prsty, vařečku, knihu nebo jiné předměty tak, aby se dítě ležící na zádech o ně opíralo nožkama. Dítě se brzy začne nožkama rytmicky vzpírat a zpět uvolňovat. Tlačíme na nožky takovou silou, aby nám dítě se středním úsilím ruku nohou odtlačilo. Cvičíme 20-30 sekund. Tento cvik můžeme provést tak, že držíme dítě v podpaží ve svislé poloze nad podložkou a necháme je v této poloze "hopsat". Váhu dítěte neseme svýma rukama, proto se dítě podložky jen dotýká, ale nestojí na nohou. Tato obměna cviku nemá trvat déle než 10-15 sekund.
23. cvik: ODRÁŽENÍ NOHAMA
Položíme dítě na záda nebo na bříško a opřeme chodidla mírně pokrčených nožek svou dlaní. Když se dítě vzepře nohama, neuhneme rukou a dítě se odrazem posune po zádech nebo po bříšku o kus dál od naší nastavené dlaně. Odraz se daří, když je noha mírně pokrčená, obvykle se dítě neodrazí, když je silně ohnutá. Posouvání po bříšku však nedělejte brzy po nakrmení. Zkoušíme 30-40 sekund.
24. cvik: KOPÁNÍ DO MÍČE
Dítě leží na zádech. Podsuneme svou dlaň pod zadeček a nadzvedneme mírně pánev dítěte, aby zvedlo nožky a nedotýkalo se patami podložky. Nad zvednutýma nožkama držíme druhou rukou pestrý nafukovací míč (průměr 20 až 25 cm) na provázku asi 20-30 cm dlouhém. Pohybujeme míčem, aby se dotýkal nahých zvednutých nožek. Doteky vyvolávají brzy natahování a skrčování nožek - kopání do míče. Kopání se opakuje v rytmických intervalech. Cvičíme jednu až jednu a půl minuty.
25. cvik: VZPÍRÁNÍ A ODRÁŽENÍ NOŽKAMA V ZÁVĚSU
Složíme plenku úhlopříčně do pásu širokého 10-12 cm. Položíme dítě na bříško hrudníčkem na střed pásu. Uchopíme oba konce pásu, spojíme je a pak uchopíme jednou rukou těsně nad zády dítěte. Pomocí pásu zvedáme dítě do výšky asi 10 cm nad podložku. Dítě zaujme polohu jako by lezlo a skutečně se začne nožkama vzpírat a odrážet. Zkoušíme asi 30-40 sekund.
SLUCH
26. cvik: OTÁČENÍ HLAVY ZA ZVUKEM, JEHOŽ ZDROJ JE NA OKRAJI ZORNÉHO POLE
Zatřepeme chrastítkem nebo jinou zvukovou hračkou a přitom držíme hračku tak, aby byla na okraji zorného pole dítěte. Dítě brzy otočí oči nebo i hlavu a fixuje předmět (2. měsíc). Místo hračky může dítě stejným způsobem hledat obličej matky, která na ně volá a nachází se na kraji jeho zorného pole. Postupně můžeme předmět nebo obličej umístit mimo zorné pole a postupně ještě dále. Zásadou je, že předmět musí zůstat na místě, odkud se ozval zvuk.
27. cvik: HRA NA SCHOVÁVANOU
Z nácviku otáčení hlavy za zdrojem zvuku můžeme vytvořit i jednoduchou sociální reakci. Dítě leží na zádech na stole. Matka na ně zavolá z pravé strany a snaží se pohyby hlavy a rukou přivábit pohled dítěte. Dítě zpočátku otáčí hlavu sem a tam, a když matku zrakem objeví, matka se na ně zasměje, promluví a za chvíli se dítěti znovu schová a volá na ně z levé strany. Koncem 3. měsíce dítě hned po zavolání otočí hlavu správným směrem.
K napsání tohoto článku mi posloužila kniha od Jaroslava Kocha - Výchova kojence v rodině.

Chcete se dozvědět něco o výživě nebo o masáži děťátka? Vše najdete v rubrice Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce (rubriky na stránce vpravo).
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Sara Sara | 19. září 2010 v 10:46 | Reagovat

Matyášku, ta tvoja máma s tebou ale cvičí :-P

2 celestina celestina | 19. září 2010 v 12:20 | Reagovat

paráda. Hele paní Wai, vy se tím můžete kliďánko živit. :-) Věřím, že spoustě maminkám taková poradna pomůže, když si neví rady jak a kde to svoje mláďátko lapit a jak s ním zavrtět a zašroubovat, aby nic neupadlo a všechno fungovalo jak má. Tento článek je další v řadě mnoha povedených. Super a gratuluju nejen autorce, trenérovi, ale i modelu, protože je šikulka. ;-)

3 Kolíska Kolíska | E-mail | 20. září 2010 v 9:50 | Reagovat

:-D ahoj, mám zrovna miminko, zrovna se mi narodilo, je to kluk a váží 4kg, je mi hrozně, ale stejně pořád hledám něco o dětech a tady na tom blogu je to fajn, můžu sem chodit? nemám prachy na nějaký kurzy a knihy víš :-?

4 Sara Sara | 20. září 2010 v 9:57 | Reagovat

Teda, ale něco vám povím, ten malej Matyášek od Rybníčků je tak šikovnej, asi na tom cvičení něco bude. No on dokáže s bratrancem 1,5letým rozmontovat cvičební přístroj na prvočinitele. Jsou to koumáci :-D akorát já potom nevím jak to dát zpátky všechny ty závlačky a matičky. Vůbec jim nevadí, že nechodí, oni si to otočí, překlopí, jsou tak šikovní, že jim to nespadne, prostě mám doma dva mrňavé inženýry, ach co mě čeká příště? Elektroniku před nimi schovávám, ale jak něco černého se šroubky a kabely jen zahlédnou jdou po tom, jak dva hafani.

5 waity waity | E-mail | Web | 20. září 2010 v 11:09 | Reagovat

Radunko, živit se tím určitě nebudu, na to jsou jiní specialisté a taky dobré knihy, jako například ta od pana Kocha. Děkuju všem za milé komentáře a jsem ráda, že sem chodí maminky koukat a pak budou s dětma cvičit a něco dělat, od toho ty články píšu, víš Kolísko? Budu ráda, když zase zavítáš. A neboj, všechno bude dobré, uvidíš, jenom co se bude chlapeček poprvé sminkat nebo rozhazovat ručičkama a reagovat na Tvoje slova :-)

6 celestina celestina | 20. září 2010 v 17:34 | Reagovat

[3]: no teda teda, já gratuluju k novýmu chlapíkovi :) A Milá maminko Kolísko, na tenhle blog choď a dobře ho prober i pozpátku, protože tahle maminka Waity i s manžílkem si s tím svým vymodleným novorozeňátkem něco užili! A všechno zvládají bravurně levou zadní a umí to hezky podat. Pak ti ani nepřijde, že jsi bolavá a nevyspaná, protože když vidíš, že to tak funguje všude, je to hnedka snazší. Navíc, mít děťátko je móc krásný. Tak se brzo zahojte a hurá do světa :)

7 Kolíska Kolíska | 20. září 2010 v 19:43 | Reagovat

Jé, tak dík, ani jsem nečekala, že mi někdo odpoví, tak zdravíme Waity a Matyáše. Teda já a ubrblanec poblinkanec David :-)

8 waity waity | E-mail | Web | 20. září 2010 v 23:11 | Reagovat

[7]: Jo, Celestinka to napsala moc pěkně, i my z Rybníčkova zdravíme Kolísku a Davídka ;-)

9 brabi brabi | Web | 21. září 2010 v 21:05 | Reagovat

Můžu potvrdit, že mě ten malinkej prasynoveček překvapil, jak je to pohyblivé a mrštné batolátko. A věčně pusu od ucha k uchu a čertíky v očích :-D
Jinak blahopřeji mamince Kolísce k narození miminka a neboj, všechno bude dobrý. Na to nepříjemné se rychle zapomene a ty peníze jsou sice velmi důležitá věc, ale ne to nejdůležitější!
Spousta věcí se dá dělat bez peněz, tak hodně štěstí do života :-D

10 Sara Sara | 22. září 2010 v 7:59 | Reagovat

Hurá noví čtenáři se hrnou :-D my z Kočičího vrchu taky zdravíme mrňouska Davídka. Ale my máme ještě další štěňátka a koťátka Sebastianka, tomu je 1,5 a Lisetku a té jsou zrovna dneska 3 :-D a všichni ti prcci cvičí a to i s námi :-?

11 Sara Sara | 22. září 2010 v 8:02 | Reagovat

Jo a abych byla přesná dalšího Andrýska 1 a něco a Kryštůfka ten má 7, takže tady je dětí jako smetí a jeden virtuální kamarád se moc hodí :-)

12 Misa Misa | 22. září 2010 v 22:30 | Reagovat

Wai, zase perfektni clanecek :-). Kdybych nekdy v budoucnu trebas jeste potrebovala, tak se urcite nakouknu i na toto cviceni. My jsme s prckem tak dobre necvicili, ale snaha se snad taky pocita :-?

13 SV SV | E-mail | 24. září 2010 v 9:06 | Reagovat

"Dítě nezvedá hlavu pro nic za nic, ale proto, aby něco zajímavého vidělo!"
Dítě má totiž, na rozdiel od nás dospelých, rozum! :-D

14 SV SV | 24. září 2010 v 9:08 | Reagovat

3: choď sem, Kolísko, je to skvelý blog. lepší ako mnohé kurzy a knihy.

15 waity waity | E-mail | Web | 30. září 2010 v 22:35 | Reagovat

Všichni jste moc milí. Děkuju za pochváleníčka :-D

16 Muno Muno | 8. března 2016 v 8:25 | Reagovat

Rehabilitace dětí v Rychnově nad Kněžnou:

http://rehabilitacerychnov.cz/

17 Kanoo Kanoo | 8. června 2016 v 9:20 | Reagovat

Nové balanční techniky Kolibové:

http://balancnitechnika.cz/

18 WinstonGon WinstonGon | E-mail | Web | 1. března 2017 v 14:28 | Reagovat

thanks for this countless illuminating website, living up the great jobless check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> offers    , buy <a href=http://adultsrus.us>sex toys</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama