... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá... J.Werich

Cvičení s dětmi - 4.-6. měsíc života 1.díl

12. února 2011 v 0:13 | Waity |  Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.
Ve 2. čtvrtině prvního roku dosáhne děťátko velkého pokroku. Překoná největší počáteční potíže, seznámí se docela dobře se svým okolím a naváže s ním užší kontakt. Začíná okolnímu světu do určité míry rozumět a dovede vyjádřit svoje potřeby a přání.

Největší pokrok je ve vývoji motoriky:
Ve 4. měsíci ovládá dítě dobře pohyby hlavy. V lehu na zádech ji nejenom zvedá, ale dovede ji dokonce zaklonit a podívat se vzhůru. Udrží hlavu a otáčí ji na všechny strany ve všech polohách. Nejobtížnější je pro něj v lehu na zádech hlavu zvednout, přitáhnout bradu k hrudi a podívat se směrem k nohám.
Velmi nápadný je pokrok ve vývoji pohybů paží a rukou. Úchop do 3. měsíce postupně slábne, takže koncem 3. měsíce bývá síla úchopu nepatrná. Avšak ve 4. měsíci začne úchop opět sílit. Dítě, kterému podáme prsty, je uchopí a udrží se, táhneme-li je do sedu. Zpočátku nechá paže natažené, v 5. měsíci paže silně pokrčí a posadí se téměř samo. V 6. měsíci se přitáhne nejen do sedu, ale také do stoje. Pokud s dětmi pravidelně cvičíme úchop, mohou být v 6. měsíci tak silné, že se například udrží chvíli ve volném visu nebo ve stoji na žebříčku.
Tříměsíční děti se v lehu na bříšku opírají o natažené paže. Ve 4. měsíci, když se dítě učí sahat po předmětech, zkouší to i v lehu na bříšku. Udrží váhu hlavy a hrudníku jednou paží a druhou sahá a manipuluje. Posiluje přitom svaly zádové a šíjové, takže v 5. měsíci v lehu na bříšku sahá oběma rukama po hračce a hraje si s ní. Koncem 6. měsíce se naučí některé děti plazit, přičemž hlavní práci vykonávají paže. V téže době začnou některé děti přitahovat kolínka pod bříško. Dostávají se do vzporu klečmo, ve kterém se musí silně vzpírat pažemi.
Svalstvo trupu ve 2. čtvrtletí rovněž značně zesílí a umožní provádět složitější pohyby. V 5. měsíci dovede dítě v lehu na bříšku současně zvednout paže do zanožení, hlavu vysoko zvednout a silně se prohnout - říká se tomu letadélko. Je to velmi dobrý cvik pro posílení zádového a šíjového svalstva nejen pro děti.
Svalstvo břišní a prsní také postupně sílí. Ve 4.-5. měsíci se dítě chytne prstů dospělého, zvedne hlavu i nohy a pak se téměř samo přitáhne do sedu. Nenecháváme ale dítě v tomto věku dlouho sedět, dokud se samo neposadí! Nemá ještě vyvinuté zádové svalstvo a páteř, aby mohlo sedět rovně.
Boční svaly zesílí také a tak se ve 3.-4. měsíci dítě otočí ze zad na bok, ve 4.-5. měsíci se už dovede otočit z lehu na zádech do lehu na bříšku a v 5.-6. měsíci se aktivně otočí na záda.
Ve 4. měsíci dovede živě kopat do míče, který nad ním visí, v 5. měsíci se ho začíná jemně dotýkat, ohmatávat a uchopovat jej.
V lehu na bříšku dovede dítě v 5. měsíci přitáhnout jednu nohu kolínkem pod bříško nebo alespoň silně skrčit únožmo, v 6. měsíci přitáhne obě kolínka pod sebe, přičemž obvykle položí nlavu na podložku a vystrčí zadeček.

Vývoj smyslového vnímání
Ve 4.-5. měsíci se dítě naučí sahat jistě po předmětech a různě s nimi manipulovat. Tím se rozvíjí koordinace mezi zrakem, hmatem a pohybem. Ve 2. čtvrtletí začíná dítě rozlišovat i tváře a jejich výrazy, např. rozlišuje matku od jiné podobné ženy a tváří se rozdílně, když se na ně matka usmívá nebo zamračí. Rozezná také hlas matky od jiného hlasu a pozná laskavý nebo vyčítavý tón.
Dítě se seberozvíjí. Stále si různým způsobem hraje.
Dítě si velmi často hraje s ručkama, tj. chytá jednu druhou, ohmatává jednotlivé prsty, různě je proplétá apod. Koncem 4. měsíce si ručky prohlíží, před očima je otvírá a zavírá, navzájem uchopuje apod. Při této činnosti se rozvíjí koordinace zrakově-pohybová. Dítě objevuje svoje ruce a učí se rozlišovat je od jiných předmětů. Začíná objevovat samo sebe kus po kuse, o měsíc později se totiž seznámí i se svými nožkami.
Podívejme se, jak se chová 4-5 měsíční dítě, když nad něj pověsíme hračku. V prvních fázích se přibližuje k předmětu ruku mírně zavřenou a otevře ji teprve po doteku s předmětem. V další fázi přibližuje k předmětu ruku silně rozevřenou a teprve později se začíná rozevření prstů řídit velikostí předmětu. Po 6. měsíci již ruku otáčí tak, aby se přizpůsobila poloze a tvaru předmětu. V 5.-6. měsíci uchopuje již oběma rukama současně. Brzy se vyvine záměrné překládání předmětu z ruky do ruky, které je důležitým krokem v rozvoji manipulace. Objevuje se v 6. měsíci. Musí se pilně cvičit uvolňování úchopu, neboť ještě některé děti ve 12. měsíci nedovedou pustit např. kostku do hrníčku. Drží sice kostku nad hrníčkem, ale ruku neotevřou.
Manipulacemi získává kojenec mnoho různých zkušeností. Nabývá je samozřejmě i ve styku s lidmi, při úkonech základní péče a při jiných příležitostech. Zcela jinak je tomu při manipulační hře. Dítě např. náhodně stiskne gumovou pískací panenku a hračka vydá zvuk. Po několika náhodných zmáčknutích si všimne, že existuje souvislost mezi zmáčknutím a zvukem. Postupně začne hračku mačkat záměrně. To jsou počátky myšlení.
Emoční projevy
Dítě prozrazuje, jaký je jeho fyzický a psychický stav. Když je konenec v 1. čtvrtletí prvního roku během bdění v klidné náladě, usuzujeme, že je o něj dobře postaráno. Však ve 2. čtvrtletí se zdravé, spokojené dítě často usmívá, ve styku se známým člověkem se radostně a hlasitě směje, brouká si a hlavně se něčím zabývá.
Dítě již rozlišuje svoje nejbližší od cizích osob. Radostně vítá matku a otce a vážně pozoruje neznámého návštěvníka. Vztah k nejbližším osobám bývá v 6. měsíci tak pevný, že náhlé přerušení styku může vyvolat vážné porušené tělesné i duševní rovnováhy. Proto děti reagují na přijetí do jeslí lépe ve 3. měsíci než v 6. V přítomnosti matky a otce začíná dítě prožívat pocit bezpečí a jistoty a při odloučení tento pocit ztrácí.
V 6. měsíci dovedou děti některá svá přání vyjádřit chováním a jen nejbližší lidé poznají co vlastně chce. Koncem 6. měsíce začínají reagovat na některá slova, např. podívají se na předmět, který matka jmenuje.
Také některé návyky se zpevňují ve 2. čtvrtletí. Děti obvykle prospí již celou noc a nevyžadují krmení. Lze je navyknout ve dne pravidelně střídat spánek a bdění a pravidelně přijímat potravu. Určitá pravidelnost je i ve vypouštění moči a vytlačování stoličky. V tomto věku mohou také vznikat některé zlozvyky, např. často se v noci budit, dumlat palec, z nepatrných příčin spouštět velký křik, loudat se při jídle, spát jen za určitých podmínek apod.

Pohyby hlavy
1) V lehu na bříšku sledovat předměty pohybující se ve výšce
Položíme dítě na bříško, nejlépe na okraj stolu, aby hlava trochu přečnívala přes stůl. ukážeme dítěti lákavý předmět, kterým pohybujeme od země do větší výše nad dítětem, aby při sledování předmětu zrakem muselo hlavu zaklonit. Cvik ztížíme tím, že předmětem ve výšce pohybujeme napravo a nalevo, aby dítě zakloněnou hlavu otáčelo.
2) Zvedání hlavy v lehu na zádech
Položíme dítě na záda, podáme mu prsty, a když je uchopí oběma rukama, trochu zatáhneme, dítě zvedne hlavu, přitáhne ji bradou k hrudi a současně pokrčí paže a přednoží. Můžeme také dítěti ukázat lákavý předmět a pohybovat jím k nohám dítěte. Dítě opět zvedne hlavu a přitáhne ji bradou k hrudi.
3) Sledování pohybu předmětu při různých pohybech těla
Otec např. cvičí s dítětem některé klony trupu a matka přitom ukazuje dítěti hračku v pohybu. Dítě musí při sledování hračky provést hlavou pohyb, kterým vykompenzujeme jak pohyb hračky, tak i pohyb vlastního těla.

Pohyby paží, rozvíjení síly úchopu a vzpěru
Do 6. měsíce se má dítě udržet, když je taženo do stoje na nožkách. Vzpěr pažemi se má zpevnit do té míry, aby bylo schopné se pomocí paží doplazit asi o 50cm dále a udržet se na všech čtyřech.
4) Uchopování hrazdičky v lehu na zádech
Položíme-li dítě pod hrazdičku tak, aby směřovala od hlavy k nohám, chytá se jí rukama i nohama a někdy se přitáhne do smíšeného visu. Leží-li dítě na bříšku a má před sebou hrazdičku, uchopuje ji jednou rukou nebo oběma a přitom se v zádech silně prohýbá.
5)Přitahování do sedu a do stoje
Ve 4. měsíci můžeme dítěti ležícímu na zádech podat prsty. Když je uchopí oběma rukama, táhneme je do sedu. V 5. a 6. měsíci je úchop tak silný, že můžeme místo prstů nabídnout silnější provaz, tyčinku nebo kroužek. Dbáme dvou pravidel: chráníme hlavičku rukou zezadu před pádem, nenecháme dítě sedět, hned je opět položíme.
Když se dítě udrží rukama při tahu do sedu z lehu na zádech, ztížíme cvik tím, že dítě místo na záda položíme na pravý bok, z této polohy je táhneme do sedu, položíme na levý bok a opět táhneme do sedu (nohy dítěte musí být v lehu na boku přednožené!) Mnohé děti se již v 5. měsíci aktivně posadí, ale pokračují a postaví se na nohy. Cvik se daří, když dítěti srovnáme nohy, aby nebyly zkřížené a postaráme se, aby neklouzaly dopředu. Dítě se musí nohama samo vzepřít a samo stát - nesmí být do stoje vytaženo a pasivně viset za ruce.
6) Vis stojmo oporou o břicho dospělého
Posadíme se a dítě si posadíme na klín obličejem k nám (dítě nám sedí na stehnech a opírá se nohama o naše břicho). Podáme mu ukazováky a když je uchopí, mírně zatáhneme za ručky. Dítě se vzepře nožkama o naše břicho, nadzvedne se buď do vysazeného visu stojmo (stojí s vystrčeným zadečkem) nebo do prohnutého visu stojmo (stojí s vystrčeným bříškem). Po vztyku dítě posadíme a znovu zatáhneme, aby se postavilo.
7) Vis smíšený
Položíme dítě na záda na měkký polštář, podáme mu dva prsty jedné ruky a když je uchopí, uchopíme druhou rukou dítě za nohy a celé je zvedneme asi 5-10cm nad podložku tak, aby trup a hlava byly ve vodorovné poloze. Dítě drží polovinu váhy svého těla vlastníma rukama a druhou polovinu držíme úchopem za nožky. Zkoušíme jen jednou až dvakrát týdně a když dítě v 6. měsíci cvik bezpečně zvládá, můžeme zkusit častěji. Pro jistotu by měl druhý rodič držet ruce pod hlavou dítěte a zajistit mu naprostou bezpečnost.
8) Pozorování okolí přes překážku
Dítě se silněji vzpírá pažemi, může-li pozorovat něco zajímavého přes překážku. např. přes okraj kočárku nebo vaničky. Proto nevozíme kojence stále v lehu na zádech, ale sundáme střechu kočárku, položíme dítě na bříško hlavou vpřed a podložíme tak, aby dítě držící se okraje kočárku vidělo přes něj a mohlo pozorovat okolí na vycházce.
9) Sahání po výše umístěných hračkách v lehu na bříšku
Položíme dítě na bříško a ve výši asi 20-30cm podržíme nebo pověsíme hračku. Dítě se musí jednou rukou silně vzepřít, aby dosáhlo na hračku druhou rukou a mohlo s ní manipulovat. Zajistíme střídání pravé a levé ručky.
10) Pivotování v lehu na bříšku - příprava k plazení a lezení
Položíme dítě na bříško a asi 30-40cm od jeho boku položíme hračku. Dítě, snažíc se zmocnit hračky, střídavě se odráží rukama a takto ručkujíc, otočí se kolem pupíku o 90°. Dítě se naučí ručkováním otáčet jako hodinové ručičky doprava i doleva a mění často svou polohu tak, že tam, kde byla hlava, jsou po otočení nohy.
11) Podpor ležmo
Posadíme se na zem a položíme si dítě stehny napříč přes naše stehna. Trup dítěte je vysunutý přes naše stehna tak dalece, aby se dítě ještě udrželo vzepřené o natažené paže. Povzbudíme je, aby z našich stehen nějakým způsobem slezlo. Dítě ručkováním, odrážením nožkama apod. z našich stehen sleze (pro děti v 6. měsíci). Stejným způsobem můžeme dítě položit přes stočenou pokrývku nebo přes matraci ležící na zemi. Trup dítěte musí být přes předmět vysunut a dítě jej musí udržovat zvednutý tím, že se vzpírá nataženými pažemi.

Pohyby trupu
Svalstvo zádové a šíjové by mělo zesílit tak, aby dítě v lehu na bříšku dovedlo zvednout hlavu a hruď, aniž by se vzpíralo rukama (letadélko). V lehu na zádech by dítě v 6. měsíci mělo zvednout nožky tak vysoko, že si je chytne snadno rukama a přitáhne k puse. Mělo by být schopno svižně se obracet ze zad na bříško a z bříška opět na záda. V lehu na bříšku má v 6. měsíci umět jednu nohu skrčit a přitáhnout kolenem pod bříško. Některé děti to dovedou oběma a přejdou na všechny čtyři.
12) Kroužení
Dítě ležící na zádech uchopíme poněkud nad pasem a zvedneme je mírně nad naši hlavu do vodorovné polohy, bříškem dolů a hlavou k nám. Vykonáme s tělem dítěte krouživý pohyb, podobný pohybu ručiček vodorovně ležících hodin. Nejdříve točíme dítětem doleva, trup je přitom stále ve vodorovné poloze, ale pravým bokem dolů, hlava dítěte je před naším levým ramenem, nohy před naším pravým ramenem. Pak točíme dále, dítě je stále ve vodorovné poloze, ale zády dolů a jeho nožky jsou u naší hlavy. Při dalším točení zůstává dítě opět ve vodorovné poloze, ale levým bokem dolů, hlava je ve směru našeho pravého ramene a nohy jsou vlevo. Konečně se vrátíme do výchozí polohy: hlava dítěte je u naší hlavy, bříško je dole. Celý pohyb provedeme ještě jednou, ale proti směru hodinových ručiček. Kroužení můžeme provést 1-2krát napravo i nalevo. Zpočátku můžeme dítěti ulehčit tím, že kroužíme nikoli ve vodorovné poloze, ale v šikmé, přičemž hlava je výše a nohy níže. cvik všestranně namáhá všechno svalstvo trupu.

Cviky zádových svalů
13) Leh na bříšku a hra v této poloze
I v tomto věku zůstává leh na bříšku hlavním cvikem pro zpevnění svalů zádových a šíjových. Dítě má být v průběhu dne nejméně třikrát častěji na bříšku než v jiných polohách. Po každém cviku, při němž dítě sedí, stojí, hopsá apod. je položíme zpět na bříško. Dítě ale musíme na tuto polohu zvykat od prvních dnů života! Je potřeba dítěti tuto polohu různými způsoby zpříjemňovat, aby v ní bylo rádo!
14) Letadélko
Položíme dítě na bříško a dáme před ně, ale mimo jeho dosah, nějakou hračku. Dítě se po ní natahuje a při větším vzrušení často současně upaží, zanoží, prohne se v zádech a vysoko zvedne hlavu - dělá "letadélko". Po 20-30 sekundách dáme dítěti hračku blíž, aby si ji mohlo vzít.
15) Zvedání a spouštění ve vodorovné poloze úchopem v podpaží
Dítě ležící na zádech uchopíme nad pasem a zvedneme je vysoko nad sebe do vodorovné polohy bříškem dolů a obličejem k nám. Dítě se na nás dívá dolů, prohýbá se v zádech, často zanožuje a upažuje (dělá letadélko) a většinou se radostně směje. Pak pokrčíme paže a ve stejné poloze je spouštíme až k našemu obličeji a znovu zvedáme. Opakujeme několikrát. Pokud tento cvik dítěti působí radost, většinou se vesele směje.
Do této skupiny cviků patří i některé způsoby aktivního nošení dítěte. Spočívá v tom, že dítě musí při nošení aktivně spolupracovat a není jen pasivně přenášeno. Dobře pečovat o dítě totižř neznamená zajišťovat mu maximum pohodlí. Vede to k pasivitě, zpohodlnění a zhýčkanosti - naším cílem je však aktivace dítěte. Proto je třeby zvykat na občasné nepohodlí a potíže. Normální dítě má dokonce radost z překonávání překážek a očekává pochvalu a obdiv za svůj výkon. Pokud dobrovolně zdoláváme různé překážky, překonáváme obtíže vnější i vnitřní, upevňujeme tím nejen svoje zdraví, ale také různé kladné charakterové rysy.
16) Nošení na předloktích
Připažíme a ohneme paže předloktím vodorovně vpřed, dlaněmi vzhůru, lokty jsou přitisknuty k boku. Na takto nastavené předloktí položíme dítě bříškem dolů, hrudníčkem např. na pravém předloktí a stehny na levém. Paže tvoří podpěry a dítě na nich leží. Prohýbá se v zádech, vysoko zvedá hlavu a rozhlíží se. Chodíme s dítětem 2-3 minuty po bytě nebo venku, aby se mělo nač dívat.
17) Nošení ve vodorovné poloze v podpaží
Představme si, že máme odnést v podpaží např. menší stočený koberec. Stejným způsobem uchopíme dítě např. pod pravé podpaží tak, že dítě bude ve vodorovné poloze bříškem dolů, hlavou vpřed a nohama vzad. chodíme s dítěte sem a tam. Většinou se dítěti poloha líbí. Můžeme ztížit tím, že dítě leží na boku, bříškem buď k našemu boku nebo k paži, která dítě drží. Stejným způsobem, ale zády dolů bychom směli dítě držet jen 5-8 sekund , protože pak by cvik byl hodně namáhavý pro břišní svalstvo.

Cviky břišních svalů
18) Houpačka
Uchopíme dítě ležící na zádech v pase a zvedneme je do výše nad sebe do vodorovné polohy zády vzhůru, obličejem k nám. Pak pomalejším předpažením pohybujeme dítětem dolů až k našemu boku opět do vodorovné polohy, ale zády dolů. Dítě v této poloze pokrčí nožky a napne břišní svaly. Zvedání dítěte do výše a spouštění k boku opakujeme asi 2-3krát. Pak položíme dítě na záda a necháme delší dobu odpočinout a jemným hlazením ruček docílíme uvolnění pěstiček, které při tomto cviku bývají zaťaté.
19) Přemet nazad
Dítě leží na zádech hlavou k nám. Uchopíme je v pase a zvedneme k rameni tak, že z vodorovné polohy zády dolů přejde do polohy střemhlav (předpažením), pak do vodorovné polohy zády vzhůru, hlavou vpřed a nohama u našeho pravého ramene ( v předpažení ohneme předloktí vzhůru) a konečně postavíme dítě zpříma na naaše pravé rameno (vzpažíme a předloktí ohneme nazad). Podobně jako jsme přemetem nazad postavili dítě na své rameno, tak přemetem napřed je položíme opět na záda před sebe. cvik provedeme nejvýše 2-3 krát. Tento cvik by měl provádět otec, který roztažením čtyř prstů pod zády dítěte vytvoří větší opěrnou plochu a tím dvik dítěti usnadní a zajistí větší bezpečnost.

Cviky bočních svalů
20) Samostatné převalování
Děti se obvykle ve 4.-5. měsíci naučí převalovat se ze zad na bříško a o něco později z bříška na záda. Pokud se dítě nepřevalí samo ze zad na bříško, pomáháme mu zkřížením nožek, podtržením nakročené nožky, zatlačením na zadeček, zatažením za ručku apod. (viz článek o cvičení ve 2.-3. měsíci). Otočení lze ulehčit, položíme-li dítě na mírný svah asi 15 až 20°. Děti rády válí sudy se svahu, někdy bývá otočení ze zad na bříško tak energické, že setrvačností se převalí dále z bříška na záda, přičemž uhodí hlavičkou do podložky. Musíme proto chránit ruku hlavičkou proti úderu. K převalování motivujeme dítě ukazováním hračky, ke které se dítě musí převalit na bříško. Cvičíme na obě strany.
21) Přemet stranou
Položíme dítě na bok zády k nám, aby jeho hlava byla na naší pravé straně a nohy na levé. Položíme pravou ruku na levý (horní) bok dítěte a levou ruku podsuneme pod jeho pravý (spodní) bok. Zvedneme dítě nejdříve ve vodorovné poloze, pak je otočíme ve směru hodinových ručiček nohama vzhůru, pokračujeme v otáčení a položíme opět na podložku na levý bok nohama k naší pravé straně a hlavou k levé. Nohy dítěte opsaly polokruh, jako když hodinové ručičky postupují od čísla 9 přes 12 ke 3. Pak zase provedeme s dítětem přemet na druhou stranu, tj. proti směru hodinových ručiček. Namáhavý cvik provedeme nejvýše 2-3krát denně. Po cviku necháme dítě odpočinout a zabavíme je uvolňovací masáží (jemně třeme a hladíme ručky a trup).

Pohyby dolních končetin
Dítě se má v tomto věkovém období naučit vzepřít se nožkama a krátkou chvíli stát, může-li se něčeho držet, dále má umět rytmicky se snižovat a vztyčovat a učí se uchopovat větší předměty, např. nafukovací míč nohama stejně jako rukama a má si osvojit přípravné pohyby k lezení po čtyřech.
Rozvíjení krátkodobého vzpěru nohama
Je třeba respektovat některé ortopedické zásady. Dovolíme dítěti stát jen krátce plnou vahou na nožkách a to jen v případě, že kyčelní klouby má v pořádku. Dítě, které se vlastní silou ještě nepostaví, nenecháme stát vůbec. Stále pamatujeme na zásadu, že učíme dítě postavit se, ale nikoli déle stát.
22) Kolébka
Posadíme se na zem s nataženýma nohama. Dítě položíme zády na naše nohy tak, aby se nožky opíraly o naše břicho a hlavička aby nám ležela na kolenou. Podáme dítěti ukazováky a když je uchopí, lehneme si zvolna na záda a nohy přitom vysoko zvedneme. Dítě se tím dostane do stoje na našem břichu. Pak se zase posadíme, nohy položíme na zem, čímž se dítě octne v lehu na našich stehnech. Při tomto kolébání se dostává dítě střídavě do lehu a do stoje. Vystřídáme asi 10krát.
23) Vztyk ze sedu
dítě sedí před námi s pokrčenýma, rovnoběžně položenýma nohama a drží se našich ukazováků. Zvedneme-li ruce, dítě se přitáhne a samo se postaví na nohy. Necháme je stát 2-3 sekundy a hned je opět posadíme. Ztížit můžeme tím, že držíme ukazováky před dítětem tak, aby mělo paže šikmo vzhůru, když je jisté ve stoji, držíme ukazováky tak, aby dítě mělo paže v předpažení. Konečně je držíme před dítětem ve výši boků. dítě se drží téměř v připažení. Čím níže se dítě drží, tím obtížněji se udržuje ve stoji bez kymácení v bocích. Vztyk provedeme 5-6krát.
24) Přechod z lehu na abříšku do visu stojmo
Na ležící žebříček (např. z dřevěné dětské postýlky) položíme dítě na bříško (oblečené, aby příčky netlačily), vzepřeme mu nožky o první nebo druhou příčku a necháme uchopit některou horní příčku. Když se dítě drží, zvolna zvedáme konec žebříčku, kde má dítě hlavu. Nejdříve asi o 30°, opět položíme a když dítě neprotestuje, zvedneme je do výše. Konečně zvedáme o 80-90°, takže dítě přejde do visu stojmo na žebříčku. Dítě musíme přidržovat a chránit před pádem!
25) Vis stojmo
Pokud dítě zvládne dobře předchozí cviky, postavíme je na 3-5 sekund na zem u zábradlí postýlky. Dítě se obvykle udrží na čemkoli, kde se může pohodlně vzepřít nožkama a držet ručkama. U 5-6 měsíčních dětí je tento cvik jen občasnou zkouškou zdatnosti, provádíme jen 2-3krát týdně. Denním cvikem se může stát teprve v 7. měsíci, když se u zábradlí postaví samo.

Rozvíjení rytmického hopsání
26) Rytmické hopsání v úchopu pod paží
Uchopíme dítě v podpaží a držíme je svisle nad stolem nebo na klíně. Pustíme je do podřepu a mírným nadzvednutím mu pomůžeme opět do vztyku. Podřepy a vztyky rytmicky střídáme, až dítě začne pohopsávat téměř samo. Nadlehčujeme dítě jen tolik, aby se s mírným úsilím vztyčilo samo.

Rozvíjení hry nožkama
27) Chytání nožek
Když je dítě často nahé, začne již ve 3. měsíci v lehu na zádech zvedat nožky, ve 4. měsíci si sahá rukama na kolínka, v 5. měsíci chytá rukama prsty nožek a přitahuje je až k puse. Nezvedá-li dítě nožky samo a nechává-li je pasivně ležet, podložíme pod zadeček dítěte složenou pokrývku a zvedneme jeho nožky, aby se patami nedotýkaly podložky. Dítě pak zvedne nožky aktivně, zvedá je stále výše a postupně i bez podsunuté podložky. Téhož účinku dosáhneme, položíme-li dítě na gauč tak, aby paty a holeně byly přes jeho okraj. Když paty ztratí podporu, dítě zvedne nožky a přitáhne je k bříšku.
28) Chytání míče nohama
Nad kolínky dítěte podržíme nebo přivážeme větší nafukovací míč na provázku. Dítě do něj v 2.-3. měsíci kopalo, ve 4. měsíci se ho nohama dotýká a ohmatává a v 5. až 6. měsíci jej nohama uchopuje a pouští, podává si míč nohama k rukám, drží střídavě rukama a nohama, nejčastěji však všemi čtyřmi. Místo míče můžeme použít plavací kruh, různá větší nafukovací zvířátka, lepenkovou krabici...
29) Ohmatávání předmětů nohama
Když má dítě často nahé nožky, ohmatává např. příčky postele. Abychom mu umožnili hmatání nožkama (posílení svalstva, jež vytváří správnou klenbu chodidla), dáme nožkám obdobné podmínky jako ručkám. Přivážeme na prkýnko nebo do noh postýlky různé předměty, které může nožkama osahávat.

Příště zůstaneme ještě v tomto věku 4.-6. měsíců a povíme si něco o smyslovém vnímání, manipulaci s předměty, uchopování, rozvíjení myšlení děťátka a k rozvíjení sociálního vztahu k lidem.

Související články najdete v rubrice Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce (rubriky na této stránce vpravo).
Článek vznikl díky knize Výchova kojence v rodině od Jaroslava Kocha.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (153)
Zobrazit starší komentáře

101 VsetNuh VsetNuh | E-mail | Web | 5. července 2017 v 6:14 | Reagovat

online cialis
<a href="http://cialirxnow.com/">buy cialis</a>
compare generic cialis prices
<a href="http://cialirxnow.com/">cialis generic</a> ’

102 DonaldGer DonaldGer | E-mail | Web | 5. července 2017 v 8:36 | Reagovat

В современном http://doctor-i.ru/ мире наибольшее символическое предпочтение для обозначения медицины получили четыре варианта.

Бобыль из внешних http://doctor-i.ru/ символов медицины с конца XX века — шестиконечная «Важный жизни»<>]. Более древним символом медицины является костыль Асклепия, сколько, согласие преданию, принадлежал великому целителю. Третий http://doctor-i.ru/ знаменитый знак — красный крест и багряный полумесяц; его бессмертие тесно связана с деятельностью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Четвертый черточка медицины — грядущее с обвившейся рядом неё змеёй — связан с Авиценной, какой в лечении применял отрава змей и древнегреческой богиней здоровья Гигиеей, изображавшейся с чашей и со змеёй[

103 Cejrrew Cejrrew | E-mail | Web | 5. července 2017 v 9:44 | Reagovat

big payday loan company
<a href="https://nowpayday1.com/">pay day loan</a>
low interest loan
<a href=https://nowpayday1.com/>cash advance near me</a> ’

104 ZwreMani ZwreMani | E-mail | Web | 5. července 2017 v 15:23 | Reagovat

order brand name viagra
<a href="http://rxviamenrx.com/">viagra buy</a>
viagra 50mg
<a href=http://rxviamenrx.com/>viagra online</a> ’

105 Slavaanict Slavaanict | E-mail | Web | 5. července 2017 v 19:00 | Reagovat

Полезная выборка инфы для управляющих
Глубокое изложение всех законных возможностей уменьшения Уплачиваемых Налогов

<a href=http://nalogovayajtchetnoct.ru>виды налоговой оптимизации</a>
Вся информация о налоговыхи милицейских  проверках, правомерное противодействие отжимам, наездам, рейдерам и пр неадекватам

106 BmavTEF BmavTEF | E-mail | Web | 6. července 2017 v 14:40 | Reagovat

cialis 20mg tablets - http://cialisneabd.com/
cialis review <a href=http://cialisneabd.com/>cialis price</a> ’

107 VerFami VerFami | E-mail | Web | 6. července 2017 v 18:54 | Reagovat

debt consolidation home loan - https://cashceoam.com/
payday loans for bad credit <a href=https://cashceoam.com/>cash advance loan</a> ’

108 CwrfTEF CwrfTEF | E-mail | Web | 6. července 2017 v 20:35 | Reagovat

usa payday loan store - https://paydayceron.com/
bad credit easy payday loan <a href=https://paydayceron.com/>cash advance inc</a> ’

109 Brtfluek Brtfluek | E-mail | Web | 6. července 2017 v 20:49 | Reagovat

cash now - https://installmentloanvelam.com/
financial <a href=https://installmentloanvelam.com/>personal installment loan</a> ’

110 VsgetNuh VsgetNuh | E-mail | Web | 7. července 2017 v 14:33 | Reagovat

cialis discount
<a href="http://cialisveolm.com/">online cialis</a>
purchase cialis online
<a href="http://cialisveolm.com/">cialis</a> ’

111 Zjqjwbish Zjqjwbish | E-mail | Web | 7. července 2017 v 17:02 | Reagovat

instant online payday loans bad credit
<a href="https://cashceoam.com/">cash advance near me</a>
ameriloan payday loan
<a href=https://cashceoam.com/>fast payday loans</a> ’

112 Xegrrcoah Xegrrcoah | E-mail | Web | 7. července 2017 v 17:17 | Reagovat

cash credit card
<a href="https://personalcelsn.com/">personal loans no faxing</a>
payday loan online
<a href=https://personalcelsn.com/>personal loans online</a> ’

113 IssacNug IssacNug | E-mail | 9. července 2017 v 0:21 | Reagovat

Ckaйп evg7773 http://1541.ru КАК ЛЕЧИТ Ламинин Laminine LPGN Отзывы БЫВШИХ больных и ПРавда о ЛАМИНИНЕ

114 Mildredjer Mildredjer | E-mail | Web | 9. července 2017 v 1:59 | Reagovat

<b><a href=https://apygame.com/click/595f981d8b30a8c6228b4568/133161/157217/subaccount>Dragon Glory</a></b> – new astonishing browser MMORPG. Locations of Dragon Aureole is a smashing fantasy community, professionally drown. Gamers resolution ripen into a voice of the captivating story.
<b>You can become a legendary knight</b>, choosing any knight of the game at the very much beginning. Then you intent open game-world squarely of adventures. Conclude a team of grand heroes, engage monsters and dragons, which can be tamed after a while of game-play.
Battle combination is turn-based, so you need to destroy in your turn. Point one of a kind skills of heroes, have in mind beyond each whip and wipe the epic bosses out. The even of heroes is rising, what allows to optimize their skills and unpromised budding abilities.
<a href=https://apygame.com/click/595f981d8b30a8c6228b4568/133161/157217/subaccount><b>Play Dragon Glory</b></a>
<a href=https://apygame.com/click/595f981d8b30a8c6228b4568/133161/157217/subaccount><img>http://nichesites-files.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/mmosquare_com/images/games/11431/slider.jpg</img></a>

115 BrbtTEF BrbtTEF | E-mail | Web | 9. července 2017 v 22:24 | Reagovat

consolidate debt loans - https://badcreditbert.com/
400 payday loan <a href=https://badcreditbert.com/>loans</a> ’

116 BrtbdTEF BrtbdTEF | E-mail | Web | 10. července 2017 v 0:51 | Reagovat

free checking account banks - https://personalloansntui.com/
quick personal loans <a href=https://personalloansntui.com/>bad credit loans for military payday loans for military</a> ’

117 BrvtTEF BrvtTEF | E-mail | Web | 10. července 2017 v 1:00 | Reagovat

personal loans for debt consolidation - https://cashadvancemuil.com/
bad credit personal loans <a href="https://cashadvancemuil.com/">what is debt consolidation</a> ’

118 Brtgfluek Brtgfluek | E-mail | Web | 10. července 2017 v 1:37 | Reagovat

actual payday loan companies - https://cashadvanceaxi.org/
best payday loan online <a href=https://cashadvanceaxi.org/>of payday loan</a> ’

119 Btunzick Btunzick | E-mail | Web | 10. července 2017 v 3:45 | Reagovat

1000 payday loans - https://loansonlinevaec.org/
advances <a href=https://loansonlinevaec.org/>online payday loans</a> ’

120 CwrcfTEF CwrcfTEF | E-mail | Web | 10. července 2017 v 4:30 | Reagovat

1500 payday loan guaranteed - https://personalloansxjil.org/
fast online payday loans <a href=https://personalloansxjil.org/>what is payday loan</a> ’

121 BrntTEF BrntTEF | E-mail | Web | 11. července 2017 v 1:29 | Reagovat

free viagra pills - http://viagradae.com/
natural viagra alternatives <a href=http://viagradae.com/>viagra online</a> ’

122 LionTEF LionTEF | E-mail | Web | 12. července 2017 v 14:24 | Reagovat

loans - https://cashlak.org/
visa credit cards bad credit <a href=https://cashlak.org/>speedy cash</a> ’

123 AscxTEF AscxTEF | E-mail | Web | 12. července 2017 v 15:11 | Reagovat

cialis long term effects - http://buyccialisonline.com/
cialis 20 mg directions <a href=http://buyccialisonline.com/>cialis buy</a> ’

124 BrtxTEF BrtxTEF | E-mail | Web | 12. července 2017 v 16:56 | Reagovat

generic viagra from canada - http://genericvjviagramri.com/
viagra online stores <a href="http://genericvjviagramri.com/">online viagra</a> ’

125 Elleriz Elleriz | E-mail | Web | 12. července 2017 v 20:43 | Reagovat

payday loans sector

      http://loansolobest.com/ -  payday express

    <a href="http://loansolobest.com/"> payday loans online</a>

    need cash now bad credit

126 Vrtydrew Vrtydrew | E-mail | Web | 13. července 2017 v 12:03 | Reagovat

online payday loan
<a href="https://cashlak.org/">cash advance</a>
payday loan for
<a href=https://cashlak.org/>advance cash loan payday payroll</a> ’

127 Zzxcdrew Zzxcdrew | E-mail | Web | 13. července 2017 v 14:50 | Reagovat

how to take viagra
<a href="http://genericvjviagramri.com/">buy viagra</a>
generic viagra from canada
<a href="http://genericvjviagramri.com/">cheap viagra</a> ’

128 Asderew Asderew | E-mail | Web | 13. července 2017 v 18:27 | Reagovat

are internet payday loans legal
<a href="https://paydaynacz.org/">cash advance lenders</a>
fast online payday loans
<a href=https://paydaynacz.org/>cash advance america</a> ’

129 Sashariz Sashariz | E-mail | Web | 14. července 2017 v 0:52 | Reagovat

i recommend gerenic cialis

      http://genericadcialis.com/ - cialis generic

    <a href="http://genericadcialis.com/">cheap cialis online</a>

    prezzo cialis 4 compresse

130 Sevdrew Sevdrew | E-mail | Web | 14. července 2017 v 6:08 | Reagovat

loans no bank account
<a href="https://paydayvre.org/">speedy cash near me</a>
direct online lender
<a href=https://paydayvre.org/>payday loans online direct lenders only</a> ’

131 BdeClisk BdeClisk | E-mail | Web | 14. července 2017 v 22:08 | Reagovat

approved payday loans - https://badcreditvqaz.com/
ca payday loan laws <a href=https://badcreditvqaz.com/>credit card bad credit</a> ’

132 Johnfuh Johnfuh | E-mail | Web | 15. července 2017 v 13:36 | Reagovat

A forex broker is a companions that acts as an agent between traders and the global currency market.
Verdict the true broker among hundreds of online companies can be a difficult task.
That's why <a href=http://7e7.pw>our site</a> offers to earn one another with joined of the most infallible and proven forex brokers.
+ Marketing better with our automated forex trading <a href=http://7e7.pw/fsb.html>software</a>.

133 Agustingravy Agustingravy | E-mail | Web | 16. července 2017 v 15:03 | Reagovat

It needs to be laid back, full of natural materials, casual and cosy. Dark wooden floors are perfect against the light brick wall and the huge windows let in the morning light. This bedroom looks lived in and cosy without being overly fussy. <a href=http://roomidecor.com/bedroom/student-bedrooms>student bedrooms</a> A bedroom is a room of a house, mansion, hotel, dormitory, or apartment where people sleep. A typical Western bedroom contains as bedroom furniture one or two beds ranging from a crib for an infant, a small twin bed for a single person, twin beds for two people, to a king-size bed for a couple , a clothes closet, a nightstand, and a dresser dressing table. Except in bungalows or one-storey motels, bedrooms are usually on one of the floors of a dwelling that is above ground level. <a href="http://roomidecor.com/dorm-room/best-dorm-room-design">best dorm room design</a>

http://roomidecor.com/bathroom/ways-to-decorate-a-bathroom http://roomidecor.com/living-room/best-living-room-decor
<a href=http://roomidecor.com/dining-room/dining-room-table-center-pieces>dining room table center pieces</a>

134 Thomblaf Thomblaf | E-mail | Web | 16. července 2017 v 20:21 | Reagovat

купить кофе Дарбовен со скидкой
http://alfa-coffee.com.ua/g6882365-kofe-darboven

<a href=https://alfa-coffee.com.ua/>Альфа-Кофе</a>

135 Walterviers Walterviers | E-mail | Web | Pondělí v 2:58 | Reagovat

Друзья, с тещей нашли отличный магазин мебели с именем МЮ мебель их адрес в сети интернет http://mebel-mu.ru/. Уже сделали два заказа – тумбу и стол заказали. Сейчас кровать будем брать. Спасибо программе реновации жилья мы наконец таки переезжаем в свой новый дом, а мебель супер естественно берем новую, сейчас как раз хотим на этом сайте и на кухню всю мебель заказать цены там пониже чем у всех и доставка бесплатная по Москве. Подскажите где еще картины красивые можно купить? Чтобы тоже с бесплатной доставкой  и дешево было!?
Всем желаю побольше квартиру и новую мебель!

136 AngeloLoush AngeloLoush | E-mail | Web | Úterý v 1:23 | Reagovat

<a href=http://buyviagrarxus.org/order-viagra-online-without-prescription>order viagra online without prescription</a>
You will be asked to answer some questions, keep a brief diary of your experience, and immediately report any symptoms of a UTI to your doctor. Study Design: Randomized double-blind placebo-controlled trial. Methods: Consented patients who undergo urogenital surgery and fail their post-operative voiding trial will be randomized to either extended release nitrofurantoin 100mg or an identical appearing placebo capsule to be taken daily while performing CISC and for three subsequent days after stopping CISC. <a href=http://buyviagrarxus.org/buy-cheap-viagra>buy cheap viagra</a>  How to use Demeclocycline HCLTake this medication by mouth, usually 2 to 4 times a day or as directed by your doctor. What conditions does Demeclocycline HCL treat? Side Effects Diarrhea, loss of appetite, nausea, vomiting, headache, dizziness, lightheadedness, or rectal discomfort may occur. <a href="http://buyviagrarxus.org/comprar-viagra-sin-receta">comprar viagra sin receta</a>

http://buyviagrarxus.org/generic-viagra-fast-delivery http://buyviagrarxus.org/ed-pharmacy
<a href=http://buyviagrarxus.org/vigira>vigira</a>

137 DannyAbsen DannyAbsen | E-mail | Web | Úterý v 12:53 | Reagovat

Lloret de Mar holidays 2017 have been a favourite choice for the Brits since the 1960s. This means that it’s had plenty of time to accommodate to British holidaymakers, so you can expect a huge selection of bars, restaurants and activities aimed at the British crowd.

Activity-based holidays: Another result of being a built-up resort is that there’s plenty to do on holidays in Lloret de Mar. There’s a huge water park near Lloret de Mar named Waterworld which claims to be one of the largest in Europe. You can also expect to find a medieval castle, elegant botanical gardens and many beautiful churches.

Many beaches: There are over ten beaches in Lloret de Mar, with the main beach Playa de Lloret being a 2km long stretch of golden sand.

Huge choice of nightlife: There are over a hundred bars in Lloret de Mar, so you can imagine it attracts a rather lively crowd after dark. The partying here is very much aimed at British people on their holidays and there’s a street near the old town which is literally lined with bars from end to end.

138 Ntbbish Ntbbish | E-mail | Web | Středa v 4:08 | Reagovat

car title & payday loan
<a href="https://installmentloanztvb.net/">installment loans poor credit</a>
military payday loans no
<a href=https://installmentloanztvb.net/>instant payday loans</a> ’

139 HjkSlara HjkSlara | E-mail | Web | Středa v 6:06 | Reagovat

loans online
<a href="https://loansbadcreditzuik.net/">loans bad credit</a>
loans no credit check
<a href=https://loansbadcreditzuik.net/>bad credit payday loans</a> ’

140 Grbrew Grbrew | E-mail | Web | Středa v 13:32 | Reagovat

bill consolidation loans
<a href="https://cashadvanceonlinevarc.net/">pay day loan</a>
actual payday loan lender
<a href=https://cashadvanceonlinevarc.net/>cash advance loans</a> ’

141 MarthaExozy MarthaExozy | E-mail | Středa v 13:52 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer201707

142 LmnbHize LmnbHize | E-mail | Web | Středa v 16:57 | Reagovat

quick cash
<a href="https://cashadvanceloanszrbu.net/">cash loan</a>
payday loans no credit check no employment verification
<a href=https://cashadvanceloanszrbu.net/>cash advance near me</a> ’

143 Arthurjeorn Arthurjeorn | E-mail | Web | Středa v 20:13 | Reagovat

Читайте много информации о стройке и ремонте <a href=http://rusbetonplus.ru>rusbetonplus.ru</a>

144 NhySlara NhySlara | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:18 | Reagovat

direct online payday loans
<a href="https://installmentloan7vrt.org/">bad credit installment loans</a>
payday loan no fax document
<a href=https://installmentloan7vrt.org/>instant online payday loan</a> ’

145 Nnmziche Nnmziche | E-mail | Web | Čtvrtek v 2:14 | Reagovat

payday loans
<a href="https://personalloan24rvb.org/">loan payday savings</a>
personal loans no credit
<a href=https://personalloan24rvb.org/>payday loan no fax document</a> ’

146 Lebrew Lebrew | E-mail | Web | Čtvrtek v 13:36 | Reagovat

bad credit instant loans
<a href="https://cashadvance365vvt.org/">pay day loans</a>
direct lender of payday loans
<a href=https://cashadvance365vvt.org/>best payday loans</a> ’

147 GrvcHize GrvcHize | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:58 | Reagovat

payday advance loan
<a href="https://paydayloans24nty.org/">payday loans</a>
a faxless payday loan
<a href=https://paydayloans24nty.org/>online payday loans</a> ’

148 Jybflen Jybflen | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:11 | Reagovat

best payday loan company
<a href="https://paydayloans24brt.org/">loan payday savings</a>
bad credit payday loans uk
<a href=https://paydayloans24brt.org/>no fax no teletrack payday loans</a> ’

149 Lkjbish Lkjbish | E-mail | Web | Čtvrtek v 19:36 | Reagovat

same day payday loan
<a href="https://loansbadcredit365m.org/">quick bucks payday loan</a>
calculate interest loan
<a href=https://loansbadcredit365m.org/>quick bucks payday loan</a> ’

150 FreddiePrion FreddiePrion | E-mail | Web | Pátek v 0:38 | Reagovat

<a href=http://kaleema.azurewebsites.net/>term paper writing help</a>

151 SdfSlara SdfSlara | E-mail | Web | Pátek v 2:26 | Reagovat

help debt consolidation loan
<a href="https://installmentloan24erg.org/">instant online payday loans bad credit</a>
bad credit debt consolidation internet payday loan
<a href=https://installmentloan24erg.org/>personal installment loan</a> ’

152 BrokersSpict BrokersSpict | E-mail | Web | Pátek v 2:56 | Reagovat

fx-brokers-review.com/index_my.html Gambaran dan perbandingan dengan selamat dan syarikat-syarikat Forex terbaik

153 Lkmrew Lkmrew | E-mail | Web | Pátek v 13:29 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://cashadvance7abt.org/">payday loans</a>
loans no credit check
<a href=https://cashadvance7abt.org/>cash advance american express</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama