... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá... J.Werich

Hraní s dětmi - říkadla s prstíky

9. prosince 2011 v 22:04 | Waity |  Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.
Hříčky s prsty
Jistě není náhodou, že v minulosti vzniklo tolik her a říkadel, jež soustřeďovaly pozornost k dětské ruce, ke konečkům prstů, dlaním a chodidlům. Matka dítěti při těchto hrách nenásilně masírovala důležitá nervová centra, aniž by k tomu byla někým odborně vedena. Bez jediné hračky si dokázala hodiny s dítětem hrát, mazlit se a povídat. K hraní potřebovala pouze svoji něhu, kterou oživovala dětské prsty a ostatní části těla dítěte. Dítě bylo fascinováno tím, jak zajímavé loutky mohou vznikat z jeho prstů, jaké úžasné divadlo lze s nimi rozehrát. Prsty se přeměňovaly v loutky, človíčky, trpaslíky, nástroje nebo zvířátka.

Radost ze hry byla podněcována tělesným kontaktem, dítě se při těchto hrách vždy drželo pevně v náručí nebo na klíně. Malý kojenec se v láskyplném sevření matky seznamoval s prvními slovy obsaženými v prstových říkadlech.
Ani dnes nemusí matka studovat aktivní akupresurní body na dětské ruce, a přesto může dítěti nabídnout zábavnou formu jejich masáže. Tyto mazlivé hry je nejvhodnější provádět ráno po probuzení nebo večer před koupáním. Většinu prstových her můžeme plně rozvinout až od okamžiku, kdy dítě nedrží pevně sevřenou ruku v pěst. Pohybový doprovod většiny her je v principu stejný.
Začíná se obvykle zmáčknutím palce a postupuje se mačkáním bříšek ostatních prstů až k malíčku. Předehrou bývá kroužení prstem po dlani.
Zmáčknutí bříška palce je prevencí proti kašli a bolestem v krku,
ukazováček ovlivňuje střeva,
stisk prostředníčku ovlivňuje páteř,
prsteníček močový měchýř
a šimrání po hraně malíčku stimuluje chuť k jídlu.

Prstové hry jsou velmi významné z hlediska rozvoje jemné motoriky ruky a s ní spojeného rozvoje řeči. V době, kdy se dítě naučí dlaň rozevírat a uchopovat předměty, vzbuzuje u něj ruka jako "hračka" velkou pozornost. Dlouho si vydrží soustředěně prsty samo pozorovat, zkoumá je jazykem, zdokonaluje uchopování předmětů prsty. Řada prstových her přechází v šimrání a mazlení s celým tělíčkem dítěte, na které zkušenější děti již při hře žádostivě čekají. Hry s prsty najdou ideální uplatnění kdekoliv, kde dítě musí dlouho trpělivě čekat.
Nejmladším dětem zpočátku prstové hry předvádíme na jejich bezvládných prstíčkách, jež však brzo pod naším vedením oživnou a začnou hrát aktivně s námi. Hry hrajeme samozřejmě pouze za předpokladu, že hraní dítě baví a je schopno udržet pozornost.

Rodinka (rozvíjíme řeč)
To je táta (zmáčkneme nebo natáhneme palec)
to je máma (ukazováček)
to je dědek (prostředníček)
to je bába (prsteníček)
to je vnouček, malý klouček (malíček).

Vařila myška, spálila myška (rozvíjíme humor)
Vařila myška k obědu vločky (ukazováčkem točíme dítěti na dlani)
polívku (zmáčkneme dítěti paleček)
kaši (ukazováček)
pro naše kočky (zahýbáme dítěti prostředníčkem, prsteníčkem a malíčkem.)
Vařila, vařila,
všechno to spálila (překvapeně se podíváme zblízka na dlaň)
na záhon vylila (ruku si položíme dlaní na hlavu).
V zahrádce pod oknem spal kocour pantáta (vystrčíme jazyk z pusy)
kaši měl na hlavě, smála se koťata (zahýbáme prsty na rukou a smějeme se).

Pět lištiček (rozvíjíme řeč)
Pět lištiček přiskákalo, pět lištiček přichvátalo (střídavě klademe prsty na stůl v rychlém tempu a z druhého konce stolu s nimi "přiskakujeme" k dítěti)
první v kamnech zatopila (překřížíme prsty a předvádíme jimi "škrtání sirkami")
druhá rendlík postavila (natažená dlaň symbolizuje rendlík)
třetí kaši uvařila (ukazováček druhé ruky na dlani vaří kaši)
čtvrtá cukrem posypala (ohnutý palec proti ukazováčku představuje "cukřenku", ze které sypeme kaši)
pátá volá: "Hošíčku, pojď jíst kašičku (ohnutý ukazováček a jeho lákání, natažený ukazováček je gestem varujícím)
a nespal si hubičku".

Malí pomocníci (rozvíjíme vnímání)
Hola, hoši, hola, maminka nás volá (palec levé ruky se hýbe a představuje maminku. Přibíhá pět prstů pravé ruky).
Ty jdi zamést podlahu (palec pravé ruky předvádí na desce stolu zametání)
ty jdi přerýt zahradu (ukazováček se zarývá do stolu)
ty natrhej kytičku (prostředníček předvádí zvedáním od desky stolu trhání květiny)
ty dej na ni mašličku (prsteníček předvádí zavazování)
a ty malý mrňousku dojdi mámě pro housku (malíček spěchá do oblíbené komůrky v podpaží).

Dupy dup (rozvíjíme smysly)
Táta dupe: Dupy dup (hranou palce ťukáme důrazně do desky stolu).
Máma cupe: Cupy cup (Celou plochou ukazováčku klepeme do stolu)
Babka šlape: Šlapy šlap (bříškem prostředníčku zlehka ťukáme)
Děda klape: Klapy klap (nehtem prsteníčku klepeme do stolu)
Vnouček ťape: ťapy ťap (bříškem malíčku se pravidelně jemně dotýkáme stolu).

Pomáháme doma (rozvíjíme motoriku)
Tenhle tatíček nese koš vajíček (ohnutý palec je tatínek nesoucí koš).
Tahle maminka štípá polínka (z nataženého ukazováčku vytvoříme sekyrku, prsty druhé ruky představují polínka).
Tahle babička motá klubíčka (prostředníček se točí).
Tenhle děda brýle hledá (prsteníčkem šimráme dítě po celém těle).
Tohle malé miminko pohoupáme malinko (malíček pravé ruky uložíme do kolíbky vytvořené z ohnutých prstů levé ruky).

Pět výletníků (rozvíjíme myšlení)
Vydalo se na výlet trpaslíčků malých pět.
První panáček sednul na vláček (pohyb palce provázíme zvukem vláčku: ššš, hůůů)
druhý vyplul lodí (ukazováčkem houpáme)
třetí vzducholodí (zvedneme prostředníček)
čtvrtý odjel autobusem (brm brm brm)
a ten malý chudinka musel běžet klusem (malíček běží po stole nebo po dětském tělíčku).

Co jíme a co pijeme (rozvíjíme myšlení)
Tlustý děda papá chleba,
tenká babka chroustá jabka,
velký táta hlady kráká,
malá máma meloun hamá
a náš malý Jeníček ožižlává perníček.

Děda pije pivečko,
babička zas kávu,
táta má rád vínečko
a maminka šťávu.
A ty, malá Aničko,
poběž k mámě pro mlíčko.

Pět řemeslníků (rozvíjíme myšlení)
Bum bum bum, bum bum bum,
pět panáčků staví dům (poklepáváme prsty pravé ruky do desky stolu).
První cihly dováží (palec se představí ukloněním a pak na sebe naloží cihly, tj. ostatní prsty)
druhý písek přesýpá (ukazováček se představí a pohybuje se směrem nahoru a dolů)
třetí kůly zaráží (prostředníček klepe do natažených prstů levé ruky, tj. do kůlů)
čtvrtý s vodou pospíchá (prsteníček se rychle pohybuje po stole, palec proti ukazováčku znázorňují vědro s vodou)
a ten malý maltu míchá (malíček se otáčí)
mračí se a stále vzdychá,
že ho v botě něco píchá (malíček opřeme o desku stolu, nehet představuje botu, citoslovci: au au ouvej předvádíme, jak malíček naříká. Nakonec mu bolístku spolu s dítětem pofoukáme).

Kamarádi (rozvíjíme motoriku)
Tam v domečku na kopečku (dlaně šikmo proti sobě tvoří střechu)
bydlí kamarádi, my je máme rádi (prsty pravé ruky zamávají).
Já jsem silný paleček, tlustý jako váleček (palec pravé ruky se prodere skulinkou mezi palcem a ukazováčkem levé ruky).
Já jsem ukazováček, ochutnávám koláček (skulinkou mezi ukazováčkem a prostředníčkem levé ruky vykoukne ukazováček ruky pravé).
Já jsem prostředníček, největší hošíček (skulinkou mezi prostředníčkem a prsteníčkem levé ruky vykoukne prostředníček ruky pravé).
Já jsem prsteníček, známý parádníček (skulinkou mezi prsteníčkem a malíčkem levé ruky vykoukne prsteníček ruky pravé).
A já malíček miminko nemám žádné okýnko,
ale mám zas maminku, dám jí sladkou pusinku (malíček se dotkne rtů matky).

Co dělají zvířátka? (rozvíjíme řeč)
Brum brum, medvěd bručí,
bzum bzum, čmelák bzučí,
mňau mňau, kočka mňouká,
hú hú, sova houká,
bé bé, ovce bečí,
(začínáme od palce levé ruky, postupujeme k malíčku)
mé mé, koza mečí,
kvá kvá, žába kváká,
krá krá, vrána kráká,
hop hop, jelen skáče, dítě pláče (předvedeme pláč miminka).

Paleček a jeho kamarádi (rozvíjíme řeč)
Mámo, usmaž koblížky! (sepnuté dlaně předvádějí prosbu)
Až mi dojdeš pro šišky, nemám už čím topit synku,
dělej něco pro maminku (vztyčeným ukazováčkem zdůrazňujeme naléhavost maminčiných slov).
V lese bum bum bum, šiška jako dům,
za ní druhá po ní třetí z vysokého smrku letí (stoupneme si na židli a házíme z výšky šišky na zem).
Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese (palec bříškem dolů přiběhne k jedné ze šišek a marně se ji snaží zvednout).
Jde okolo školáček jménem Ukazováček.
Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne (totéž s ukazováčkem).
Zavoláme Prostředníčka: "Prostředníčku, pomoz nám."
Chlapečkovi zrudla líčka: "Nadarmo se namáhám (stejná akce s prostředníčkem).
Zavoláme Prsteníčka: "Prsteníčku, tak co ty?"
Chlapečkovi zrudla líčka: "Šiška dělá drahoty." (totéž s prsteníčkem).
Zavoláme na Malíčka: "Pojď, Malíčku, pomoz nám!"
Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává: (natažený malíček se hýbe).
"Ty jdi sem a ty jdi tam, čekejte až zavolám!
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem..." (všechny prsty společně zvednou šišku a nesou ji domů).
Vracejí se domů lesem,
máma jim dá za šišku cukrovanou koblížku (koblíčka je ruka sevřená v pěst, kterou prsty druhé ruky okusují).

Tento článek mohl vzniknout díky knize Hry pro maminky s dětmi od Jany Hanšpachové.
Související články najdete v rubrice Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce (rubriky na této straně vpravo nahoře).
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 brabi brabi | 9. prosince 2011 v 23:09 | Reagovat

Zase hezké, poučné povídání a říkanky. Vidíš, tak jsme si s dětmi také hráli a ani jsme nevěděli, jak jim to prospívá i po téhle stránce. Ale já koukám, jak se Maty zmněnil, vyrostl, už to není to miminko, začíná být klouček. Máš ho už plnou náruč. Sluší vám to. :-)

2 brabi brabi | 10. prosince 2011 v 17:27 | Reagovat

Fuj, co to tam mám??? Změnil, ne zmněnil :-?

3 Misha Misha | 10. prosince 2011 v 19:01 | Reagovat

myslim, ze jsem nikde nevidela tolik
rikanek k ruckam jako tady :-).
Tak se budeme zase doma dlachnit a muckat a povidat si.
Moc ti to brisko slusi ;-)

4 Radka Radka | 11. prosince 2011 v 9:16 | Reagovat

To je bomba! Moc hezké, ispirativní. Opět jednička s hvězdičkou autorce a malému modelovi virtuální pusinka :-)
P.S. všem třem vám to moc sluší ;-)

5 waity waity | 11. prosince 2011 v 22:24 | Reagovat

Děkujeme všem za pochvalu! Ale možná si ji ani nezasloužíme, říkadla a hříčky vymyslela a sepsala paní Jan a Hanšpachová ve své knížce. Snad se nebude zlobit, že jsem nějaké vybrala sem - do svého článku.
V příštím díle Hraní s dětmi si budete moct přečíst o hraní a povídání s ručkama a nožkama, to jsem Vám zapomněla říct ;-)

6 Sara Sara | 12. prosince 2011 v 6:54 | Reagovat

To je krásný vánoční blog a ty říkanky jsou opravdu kouzelné, jen je budu muset dostat do hlavy, jsou zase nové krásné. To by malý posluchač a prstíkový spoluhráč utekl kdybych je četla. Neuvěřitelné je, že ty obyčejné hry, které děláme úplně samozřejmě tolik prospívají a tolik učí. Však už ve škole masírování jsem se dozvěděla jak každý dotyk může být smysluplný. Jen mě vždycky naplní smutkem kolik maminek v čekárnách, autobusech ve frontách si svých i úplně maličkých dětí vůbec nevšímá, jakoby se styděly hrát si na veřejnosti. V poslední době jsem zjistila jak může být človíček vyděšený z obyčejné jízdy v MHD a tak vždycky vyndáváme z kočárku, mačkáme se na klíně, sledujeme krajinu a povídáme o všem co se děje venku a když se nic neděje bavíme se rukama :-D

7 tepi tepi | 15. prosince 2011 v 16:42 | Reagovat

Jééé na tyto začátky s dětmi s láskou vzpomínám, hlavně na první svoji holčičku, protože ta všechno kolem masáží milovala a dokonce jí nevadil ani obličej, což dítkům většinou vadí a proto se tato oblast vynechává.Měli bychom si to na jednom z babinců ukázat co říkáš?? je to hodně zajímavé s těmi prstíky a myslím, že dost důležité.Moc se mi tvůj článek líbí fakt super i ty říkačky vůbec neznám děkuji.

8 tepi tepi | 15. prosince 2011 v 16:44 | Reagovat

Ten věneček je tvůj?? ten s těmi oranžovými svíčkami?? je totiž kouzelný :-)

9     | Web | 9. května 2012 v 23:02 | Reagovat

Pěkná sbírka prstíkových hříček, děkujeme :D

10 h. h. | E-mail | Web | 29. prosince 2013 v 16:42 | Reagovat

Krásné basníčky určitě se budou mojím rošťákům moc a moc líbit. Děkuji za zveřejněni h.

11 Jana Jana | E-mail | Web | 14. července 2015 v 10:08 | Reagovat

Děkuji, moc takových webů není. Plánuji třetí dítko, tak se mi budou hodit. Dvě děti mám odrostlé, těm už říkanky nic neříkají. Hrají raději PC hry http://www.store4player.cz/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama