... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá... J.Werich

Cvičení s dětmi - 10.-12. měsíc 2. část (jemná motorika ruky)

25. ledna 2012 v 23:42 | Waity |  Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.
Úkoly pro rozvíjení jemné motoriky ruky:
  • předměty pokládat a stavět
  • dutá tělesa vyprazdňovat, vysypávat, plnit, zasouvat, uzavírat atd.
  • zdokonalit se ve zpracování materiálu
  • používat nástrojů složitějším způsobem
  • osvojit si snadné pracovní a sebeobslužné pohyby a začít napodobovat
  • hrát si s pískem a vodou
  • pohyby na slovní výzvu, osvojit si některé manipulační pohyby v sociálním styku
Jak zdokonalujeme schopnost předměty pokládat a stavět
1) POKLÁDÁNÍ HRNEČKU NA PODNOS A TALÍŘEK
Dítě, které už umí postavit hrneček na stůl, naučíme postavit jej na vymezené místo na stole, např. na podnos, později na talířek. Ztížení cviku spočívá v tom, že dítě neklade hrneček kamkoli, ale na stále menší plochu, a jeho pohyby jsou tudíž stále více řízeny podněty zvenčí. tento cvik zkoušíme i s jinými obdobnými předměty. Dítě může postavit cívku na krabici, kostku na čtvrtku papíru apod.

2) KLADENÍ PLOCHÝCH PŘEDMĚTŮ NA SEBE
Dáme dítěti několik dřevěných destiček a ukážeme, jak se kladou na sebe. Stejným způsobem může dítě klást na sebe sešity, knížky, talířky apod. Důležitá je okolnost, že při kladení plochých předmětů na sebe se stavba nezhroutí, položí-li dítě některý kus více napravo nebo nalevo. Dítě postupně získává dovednost klást předměty přesně na sebe, aby mohlo v 11.-12. měsíci stavět věžičky z kostek.

3) STAVĚNÍ PŘEDMĚTŮ NA VÝŠKU
Dáme dítěti podlouhlé předměty, které se dají postavit na výšku, např. cívky, kuželky, menší lahvičky, pohárky z umělé hmoty, hranolovité krabice apod. a ukážeme, jak se tyto předměty stavějí.

4) KLADENÍ MENŠÍCH PŘEDMĚTŮ NA VĚTŠÍ
Poskytneme dítěti dva předměty různé velikosti, např. dvě nestejně velké krabice, různě velké kostky a lákáme je, aby položilo menší předmět na větší. Čím menší je rozdíl velikosti obou předmětů, tím je úkol obtížnější.

5) STAVĚNÍ STEJNĚ VELKÝCH PŘEDMĚTŮ NA SEBE
Dáme dítěti stejně velké kostky, aby je stavělo na sebe. Když se mu to podaří, nesmíme šetřit obdivem a chválou. Zručný kojenec postaví ve 12. měsíci věžičku z více než ze dvou kostek. Nejdříve necháme dítě stavět z velkých kostek, pak z menších.

Jak se dítě učí dutá tělesa vyprazdňovat, vysypávat, plnit, zasouvat, uzavírat apod.
1) VYTAHOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z KAPSY, ZE SÁČKU APOD.
Do plátěného sáčku dáme drobnější předměty a vyzveme dítě, aby si hračky vytáhlo. Dítě se učí držet jednou rukou sáček za okraj a druhou rukou předměty vytahovat. Střídáme hru se sáčky plátěnými, papírovými apod.

2) VYSYPÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ
Nejdříve dáme dítěti příležitost vysypávat předměty z krabic, košíčků, z hrnečků a džbánků a nakonec z různých sáčků. Dítě má objevit princip, že nádobu nebo obal je třeba otočit dnem vzhůru, aby předměty vypadly. Bez předvedení to dokáže většinou v 18ti měsících.

3) OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KRABIC
Začneme nejdříve s válcovitými, vysokými a nízkými krabicemi z lepenky, dřeva, umělé hmoty nebo z plechu, jež mají víčka, která se zapustí (snazší úkol) nebo nasadí (obtížnější). Nevhodná jsou víčka s ostrými hranami (např. plechové krabičky s ostrými okraji). Obtížnější je nasazování víček na hranaté krabice.

4) ZASOUVÁNÍ TYČINKY DO OTVORU
Poznámka: tento cvik i většinu dalších mohou děti zvládnout již kolem 13. měsíce, rozlišování velikosti a tvaru ovšem očekáváme až daleko později, stejně i prostrkování ohebných tkanic nebo i nepřišitých knoflíků ohebnou látkou. Tyto úkoly jsou daleko obtížnější a jejich splnění můžeme očekávat až kolem 2. roku života.
Zhotovíme vhazovadlo z menší krabice ze dřeva, z umělé hmoty nebo z lepenky. Do horní stěny (do víčka) vyvrtáme otvor asi 2 cm v průměru a z kulaté tyčinky asi 1 cm silné nařežeme kousky asi 8-10 cm dlouhé. Ukážeme dítěti, jak lze tyčinky zasouvat do otvoru a vhazovat do krabice.

5) ZASTRKOVÁNÍ A VYTAHOVÁNÍ ZÁTKY
Dáme dítěti láhev a předvedeme, jak se vytahuje a zastrkuje gumová zátka. Zátka má mít tvar komolého kužele, aby se užší konec dal snadno zastrčit do hrdla láhve a aby současně zátka do láhve nespadla. Zpočátku musíme láhev držet, aby se dítě mohlo soustředit na pracující ruku a nemuselo současně přidržovat předmět druhou rukou.

6) ZASOUVÁNÍ KUŽELOVITÝCH MISTIČEK DO SEBE
Dáme dítěti sadu stejně velkých mističek nebo kelímků z umělé hmoty. Měly by být nahoře širší, dole užší, takže kteroukoli misku můžeme zastrčit do kterékoli. Dítě se snadno naučí zasouvat je do sebe, neboť nemusí respektovat jejich velikost, ani tvar.

7) ZASOUVÁNÍ NESTEJNĚ VELKÝCH MISTIČEK DO SEBE
Opatříme v hračkářství dítěti sadu nestejně velkých mističek z umělé hmoty. Princip úkolu je v tom, že dítě musí jednotlivé díly zasouvat podle velikosti (vždy menší do větší), a tím se nejenom učí odhadovat vzájemnou velikost předmětů, ale uvědomí si, že jsou předměty větší a menší.

8) ZASOUVÁNÍ NESTEJNĚ VELKÝCH DUTÝCH KRYCHLÍ DO SEBE
V hračkářství dostaneme sadu 6-10 dutých barevných krychlí z umělé hmoty postupně se zvětšujících, takže je lze postupně všechny do sebe zasunout. Zasouvání krychlí je podstatně obtížnější než zasouvání válcovitých mističek, protože krychle je třeba zasouvat do sebe tak, aby stěny krychlí byly rovnoběžné a navzájem se nekřížily.
9) ZASOUVÁNÍ KLÍČE DO KLÍČOVÉ DÍRKY
Přilákáme dítě k nízké skříňce s klíčem. Dítě začne brzy s klíčem točit, vytahovat jej a pokusí se jej opět zasunout, což je obtížnější než pouhé zasunutí do kulatého otvoru, neboť klíč musí být zasunut tak, aby zuby byly dole.

10) ZAPICHOVÁNÍ TYČINEK DO OTVORŮ
Do prkénka navrtáme několik otvorů o průměru 1 cm a z válcovité tyčinky rovněž 1 cm silné nařežeme několik kousků 8-10 cm dlouhých. Ukážeme dítěti, jak lze tyčinky do otvorů prkénka zabodnout. Poměr průměru otvorů a tyčinek musí být takový, aby se tyčinky daly snadno do otvorů zastrčit i vytáhnout. Tyčinky na jednom konci zakulatíme, na druhém je necháme rovné. Dítě se brzy naučí oba konce rozlišovat a zasouvat kulatým koncem. Od 4. cviku se tento liší tím, že předtím vhazovalo dítě tyčinku do velkého otvoru, nyní ji zapichuje do těsného otvoru, což je obtížnější.

11) VHAZOVÁNÍ KULIČEK DO HRDLA LÁHVE
Koupíme drobnější bonbony, asi 5 až 8 mm v průměru, a vyzveme dítě, aby je vzazovalo do čisté láhve zpočátku se širším hrdlem, později s užším.

12) VHAZOVÁNÍ MINCÍ DO POKLADNIČKY
Dáme dítěti pokladničku a ukážeme, jak se do štěrbiny vhazují mince. Obtíž je v tom, že dítě musí otočit ruku tak, aby plocha mince byla rovnoběžná se štěrbinou. Mince, které dítěti v této hře dáme, předtím vhodíme na kratší dobu do vařící vody!

13) NAVLÉKÁNÍ KROUŽKŮ NA STOJÁNEK
Použijeme prkénko z 10. cviku, do něhož zabodneme asi 3 tyčinky. Ukážeme dítěti, jak lze na tyčinku navléknout záclonové kovové kroužky (průměr asi 2-3 cm).
14) VKLÁDÁNÍ GEOMETRICKÝCH OBRAZCŮ
Do překližky vyřízneme různě velké kruhy (2-5 cm), vyříznuté kruhy obarvíme a dítě vyzveme, aby je zasadilo do příslušných otvorů v původní překližkové nebo lepenkové destičce. Stejným způsobem vyrobíme destičku s různě velkými polokruhy, čtverci, obdélníky, trojúhelníky apod. Podobně můžeme vyrobit destičky s různým ovocem, listy, zvířátky apod.
Dítě je ve 12. měsíci schopné pracovat oběma rukama, přičemž koná každou rukou jiný pohyb. Uvedeme několik cviků, které vyžadují spolupráci obou ruček.

1) PROSTRKOVÁNÍ KNOFLÍKŮ
Dáme dítěti větší nepřišitý knoflík a kabát s příslušnými knoflíkovými otvory. Dítě uchopí jednou rukou lem kabátu poblíž knoflíkového otvoru a druhou rukou prostrkuje knoflík jako minci do pokladničky. Naučí-li se prostrkovat nepřišitý knoflík, zkusí totéž s přišitým. Zpočátku to zkouší na kabátě, který leží před ním, později s kabátem na mamince a konečně na kabátě, který má na sobě ono samo.

2) PROVLÉKÁNÍ BUŽÍRKY PROVRTANOU DESTIČKOU
Použijeme opět naši provrtanou destičku z předchozích cviků. Provlékání bužírky je přechodem k provlékání měkkého a ohebného provázku.

3) PROVLÉKÁNÍ TKANICE DÍRKOU BOTY
Dáme dítěti normální tkanici na boty se ztuženým koncem a čistou botu s dostatečně velkými otvory pro tkanici. Vyzveme dítě, aby provlékalo tkanici dírkou boty. Jde o velmi nesnadný úkol, který vyžaduje složité souhry obou ruček.

Jak můžeme zdokonalit schopnost zpracovávat materiál
1) OHÝBÁNÍ, LÁMÁNÍ A TRHÁNÍ LEPENKY
Dítěti dáme slabší lepenku z krabice a dítě brzy objeví, že lepenka se dá ohýbat, lámat a trhat.
Dítě je koncem 1. roku schopno poznat, že manipulací je možné tvar předmětu změnit. Nejvhodnější materiál, který toto poznání umožňuje, jsou plastické hmoty, např. obyčejné těsto. Proto nemá maminka nikdy opomenout dát dítěti kousek ke hře, když sama připravuje nějaký pokrm z hustého těsta.

2) ZAPICHOVÁNÍ
Ze zbytku těsta nebo z modelíny uděláme několik kuliček a dítěti ukážeme, že do těsta lze zapichovat sirky nebo slabší větvičky.

3) TRHÁNÍ A SPOJOVÁNÍ TĚSTA
Na kousku těsta ukážeme, že těsto lze roztrhat na kousky a prostým přimáčknutím opět spojit v jeden kus. Mnohé děti už v 10. měsíci si při této hře uvědomí princip rozboru a spojování - analýzy a syntézy.

4) FORMOVÁNÍ TĚSTA
Ukážeme dítěti, jak se údery dlaní dá těsto rozplácnout. Některý zručný kojenec dovede koncem 1. roku válením těsta na stole udělat hada nebo válením mezi oběma dlaněmi udělat kuličku.

5) KRÁJENÍ TĚSTA
Dáme dítěti kus těsta vyváleného v hada a tupější nůž z umělé hmoty. Dítě lákáme, aby nožem hada rozkrájelo na kousky.

6) HRA S HRAČKAMI Z MĚKKÉ GUMY
V hračkářství dostaneme figurky z měkké gumy, např. nohatou opičku apod. Dítě ohýbá končetiny opičky, které se opět samy narovnávají, seznamuje se tak s principem pružnosti.

7) PŘEKLÁDÁNÍ PAPÍRU
U tohoto a následujících cviků můžeme i u velmi obratných dětí v jednom roce očekávat jen jakési náznaky žádaných činností, správný výkon zvládne dítě až daleko později. Dosud dítě papír jen mačkalo, ale koncem 1. roku je možné naučit je papír přehnout a přejetím rukou vytvořit ostrý přehyb.

8) ROZPROSTÍRÁNÍ ZMAČKANÉ PLENY
Naučíme rozložit zmačkanou plenu nebo utěrku na stole a přejížděním dlaní ji pěkně urovnat.

9) LÁMÁNÍ ŠPEJLÍ
Na špejlích nebo v lese na malé suché větvičce předvedeme, jak ji můžeme zlomit, a dítě vybídneme, aby to napodobilo.

Jak se dítě naučí používat nástrojů složitějším způsobem
Nástrojem v našem smyslu může být jakýkoli předmět, který slouží k dosažení určitého cíle.

1) PŘITAHOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ POMOCÍ HÁČKU
Tento a další úkoly jsou velmi obtížné a vhodné až pro děti ke konci 2. roku života.
Opatříme si vhodný předmět háčkovitého tvaru. Mimo dosah dítěte dáme lákavou hračku a snažíme se, aby se dítě naučilo použít háčku k přitahování vzdálené, zasunuté hračky.

2) LOVENÍ SÍŤKOU
Opatříme si síťku. Postavíme dítě k vaně, v níž plavou různé hračky. Dítě se pokouší vylovit je a zmocnit se jich. (Pouze za dozoru dospělé osoby!)

3) PŘITAHOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ PRAVÍTKEM
Vybídneme dítě, aby si pravítkem nebo podobným podlouhlým předmětem vyšťáralo hračku, která zapadla za skříň. Použití pravítka je v tomto případě mnohem obtížnější než použití háčku.

4) POHÁNĚNÍ KOSTKY PRAVÍTKEM DO DOLÍČKU
Venku vyhloubíme dolíček, dáme dítěti kostky a tyčinku (kamínek a suchou větvičku) a ukážeme mu, že postrkování tyčinkou můžeme kostku dostrkat do dolíčku.

5) ZATLOUKADLO
Pořídíme si dřevěné zatloukadlo. Dáme dítěti kladívko, aby kolíčky zatlouklo. Když se to dítěti podaří, stojánek otočíme a dítě může zatloukat kolíčky z druhé strany. Dítě se postupně naučí trefit se hlavicí kladívka do kolíčku.

6) OTVÍRÁNÍ ZÁSUVKY KLÍČEM
Do zásuvky, která nemá rukojeť a otvírá se zatažením za klíček, dáme před dítětem lákavou hračku a pak zásuvku zasuneme, klíč vytáhneme a podáme jej dítěti. Koncem 12. měsíce dovedou některé děti klíč zasunout a pomocí klíče zásuvku otevřít. Někteé děti dovedou dokonce klíčem zámek odemknout a pak zásuvku otevřít.

7) OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ KLIKOU
Postavíme dítě na nízkou stoličku u dveří a chráníme je, aby nespadlo. Dítě brzy zjistí, že dveře se snadněji otevřou, chytne-li kliku na konci, a nikoli blízko osy. Tím se prakticky seznamuje se zákonem páky.

Jak si dítě osvojuje něktré pracovní a sebeobslužné pohyby a jak se učí napodobovat (v prvním roce přitom opět očekáváme jen občasné náznaky žádoucích činností).

1) VYBALOVÁNÍ PŘEDMĚTU Z PAPÍRU
Před dítětem zabalíme lákavou hračku do papíru. Dítě se snaží předmět vybalit. Balíme předměty nejen do různých papírů (slabších, silnějších, menších, větších), ale i do staniolu, plátna atd.

2) OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KABELEK SE ZIPEM
Do kabelky se zipem před dítětem něco schováme. Dítě se pokouší zdrhovadlo otevřít a zase zavřít.

3) OBRACENÍ LISTŮ
Nejdříve učíme obracet stránky leporela s tuhými listy. Později učíme na starších knihách obracet listy polotuhé a měkké.
4) ČMÁRÁNÍ TUŽKOU PO PAPÍRU
Dáváme dítěti starší balicí papír na zem a k tomu tupou barevnou tužku. Ukážeme, jak se čmárá tužkou, a snažíme se, aby dítě začalo čmárat také. Dítě může samozřejmě čmárat i na papír na stole, sedíc na klíně rodičů nebo na své židličce.

5) UTÍRÁNÍ PUSY PLENOU
Po nakrmení podáme dítěti plenu, aby si utřelo pusu. Dítě se o to pokouší, ale spíše si potravu po tvářičce rozmaže, než utře.

6) NAPÍCHNUTÍ POTRAVY NA VIDLIČKU
Při krmení nabídneme dítěti občas dětskou vidličku, aby si napíchlo např. brambor. Pak mu napíchnutou potravu sami podáme do úst.

7) UTÍRÁNÍ PRACHU
Když maminka utírá nábytek, půjčí dítěti plenku, aby pomohlo. Dítě napodobuje utírání nábytku.
8) OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KRABIČKY OD SIREK
Dáme dítěti prázdnou krabičku od sirek nebo podobnou zasouvací krabici a ukážeme, jak se otvírá a zavírá. Tato manipulační aktivita je vhodnou příležitostí, jak naučit pracovat oběma rukama, koná-li každá jiné pohyby.

9) NAŠROUBOVÁNÍ VÍČKA NA LÁHVE A SKLENICE
Tento a další úkoly jsou velmi obtížné a vhodné spíše až pro děti ke konci 2. roku života.
Ukážeme dítěti, jak se otvírá a zavírá láhev od oleje nebo různé sklenice s našroubovanými víčky. Dítě se při tom učí otáčivému šroubovitému pohybu víčkem. Vhodným objektem jsou i závěry tub se zubní pastou a jinými kosmetickými prostředky.

10) TOČENÍ KLIKOU
Otáčivému pohybu klikou se dítě může naučit na různých domácích přístrojích, např. na mlýnku na kávu, na mák, na ořezávátku tužek apod. Zpočátku vykonávají děti jakési houpavé pohyby napravo a nalevo a teprve později si osvojí plynulý otáčivý pohyb klikou několikrát dokola. U některých přístrojů je dbát zvýšené bezpečnosti, aby dítě nestrčilo ruku do přístroje! Možná bude lepší koupit k tomu vhodnou hračku.

11) PŘIPEVŇOVÁNÍ KOLÍČKU NA PROVAZ
Od židle k židli napneme asi 1m dlouhý provaz, dáme dítěti několik kolíčků na prádlo a ukážeme mu, jak lze kolíčky zmáčknutím a pouštěním připevnit na provaz.

12) JINÉ PRACOVNÍ POHYBY
Při různých domácích pracích konáme často jednoduché pohyby, které dítě se zájmem pozoruje a rádo by je napodobilo. Využijeme každé vhodné příležitosti, abychom dítěti napodobení těchto pohybů umožnili. Dítě může například vykonávat typické pohyby s ručním šlehačem, s válečkem na těsto, míchavé pohyby s vařečkou apod.

Jak se dítě seznamuje s pískem a vodou
11-12 měsíční dítě by mělo získávat zkušenosti s pískem, proto si může občas v přítomnosti dospělého hrát v pískovišti.
1) NABÍRÁNÍ PÍSKU LOPATKOU, PLNĚNÍ NÁDOB
Dítě se učí správně nabírat lopatkou, nabraný písek z lopatky nasypat do kbelíčku nebo do auta, nevysypávat písek z lopatky vedle atd.

2) UPLÁCÁVÁNÍ A HLAZENÍ POVRCHU
Ukážeme dítěti, jak se povrch písku v nádobě uplácá, vyrovná a uhladí.

3) PŘESYPÁVÁNÍ PÍSKU
Dáme dítěti několik nádob, aby se naučilo přesypávat písek z jedné do druhé. Tento zdánlivě jednoduchý úkol působí dítěti, které končí 1. rok života značné potíže, neboť vyžaduje velkou prostorovou představivost, určité zkušenosti, dobrou souhru obou ruček apod.

S vodou se dítě nejdůkladněji seznámí při koupání. Bohatší možnosti poskytne voda v přírodě, např. na koupališti.

4) POSTRKOVÁNÍ HRAČEK PLOVOUCÍCH PO VODĚ
Ukážeme, jak lze rukou, vařečkou nebo jiným předmětem postrkovat plovoucí hračky, aby ve vodě plavaly určitým směrem.

5) BUBLINKY
Když dítě zmáčkne děravý míček nebo jinou dutou gumovou hračku pod vodou, unikají z předmětu vzduchové bublinky. Dítě získá zkušenost, že musí gumovou hračku potom vyndat z vody a teprve venku uvolnit stisk ruky, aby hračka znovu nasála vzduch, a nikoli vodu. Jen za této podmínky můžeme v bublání pokračovat.

6) STŘÍKÁNÍ
Uvolní-li dítě stisk míčku pod vodou, pak se hračka nasaje vodou. Když dítě zmáčkne nasátou hračku nad vodou, pak z ní stříká voda. Dítě se tím učí rozlišovat, za kterých podmínek hračka nad vodou stříká a kdy pod vodou bublá. Oběma cviky získává užitečné praktické fyzikální zkušenosti a učí se myslet.

7) PŘELÉVÁNÍ VODY Z NÁDOBY DO NÁDOBY
Dáme dítěti několik nádobek, aby při koupání mohlo přelévat vodu střídavě z jedné nádoby do druhé. Dítě se učí přelévat vodu pomalu i rychle, z malé i větší výšky atd. Při tom procvičuje schopnost jemně měnit sklon nádobek, dávat je do prostorových vztahů, aby voda skutečně přetékala z jedné nádobky do druhé a netekla mimo atd. Sbírá tudíž i zde praktické zkušenosti z fyziky a geometrie.

8) ŽDÍMÁNÍ HOUBY NEBO ŽÍNKY
Ukážeme dítěti, že ždímáním houby nebo žínky z nich vytéká voda.

V příštím a zcela posledním díle tohoto seriálu si napíšeme o rozvíjení řeči a myšlení v 9.-12. měsíci života, něco o rozvíjení sociálních vztahů a emocí a pěstování návyků.

Související články najdete v rubrice Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce (rubriky na této stránce vpravo).
Článek vznikl díky knize Výchova kojence v rodině od Jaroslava Kocha.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Sara Sara | 26. ledna 2012 v 20:48 | Reagovat

Tya, já vím, že všechny tyto činnosti už dávno umíš, však jsme na tom také s mamkou pracovali, ale to není všechno Tya  a Basty mi šroubováčkem z Ikei - není ostrý :-D rozmontovali a smontovali kdeco, něco už se nepovedlo dát dohromady - sedolehový cvičební přístroj který nepůsobil na tuhnutí břišních svalů nýbrž na bolení svalů zádových. No a tak ho dostali kluci a teď jsou z něj trubky a sedátko, no ale kojeneckou miminkovskou židličku umí oba smontovat bravurně a zase rozmontovat, taky mi vytahují věci z pod ledničky kam je opětovně zastrkují kočky, to je takový koloběh. Tya vytáhne koncem vařečky půl roku starý piškot opředený prachem a cpe mi ho do pusy, pozor on sám by nikdy nic takového nejedl O_O nebo a to je tedy veliká pomoc při vaření mají všichni mrňousci nejraději těsto. Tuhle jsem dělala švestkové knedlíky a Tya vyráběl jeden a honil ho po celé kuchyni. A jeho táta povídá, Ten je pro mě? Chlupatý knedlíky ty já mám rád. [:tired:] O práci s vodou raději hovořit nebudu, protože nemám ráda vytírání, ovšem děti milují přelévání no a tak se stane, že celá vana je bravůrně přelitá, ovšem vedle vany. Tak nazdar pěkně pracuj a uč se, budeme potřebovat šikovný mužský v domácnosti. Mámě jedničku za článek a hlavně ty fotky :-)

2 brabi brabi | 28. ledna 2012 v 1:14 | Reagovat

Je vidět, že malý Matzášek je klučík zvídavý a umí se postavit k práci. Kéž mu to dlouho vydrží, mami ;))

3 SV SV | E-mail | 3. února 2012 v 14:03 | Reagovat

myslím, že napr. vysypávanie ide všetkých deťom veľmi dobre aj bez nácviku ;-)

4 Sara Sara | 5. února 2012 v 1:27 | Reagovat

[3]: Máš pravdu, vysypávání, vylévání a míchání. Máme novou hru na zručnost - dvě misky, dítě stojí u stolu nebo linky nebo klečí na židličce, v jedné misce je voda v druhé cokoli, strouhanka, sýr, malá rajčátka, nastrouhaná okurka apod., v ruce lžičku. Prcek vaří je nadmíru spokojený přendává potraviny do vody, cáká, olizuje, prndá si u toho, míchá, tluče, sype a pak se snaží tím sajrajtem někoho nakrmit :-D  [:tired:]  :-!

5 tepi tepi | 6. února 2012 v 17:36 | Reagovat

Teda to je ale cviků, koukám, že na tom posledním obrázku vidím Čmeláčkovi nožičky v pískovišti, to se zrovna v létě všichni snažili udělat tu největší bábovku a také si zahrabat nožičky do písku a nechat si přetékat písek mezi prstíky, protože to je přece taky bezvadné.Myslím, že by děti měli vyzkoušet opravdu všechno co je napadne teda pokud se nerozhodnou ničit třeba nábytek.Ale jinak je u nás skoro vše dovoleno a zákazy by stejně nic neřešili a křičet stále aby to či ono nedělali, když jsou teď jedna smečka je naprosto zbytečné.Pěkný článek kočenko a ty Matynku jsi šikulka, že to všechno pěkně zvládáš,hraní třikrát nazdááár....

6 Sara Sara | 3. března 2012 v 11:47 | Reagovat

Havraniska černiska se chystají na cestu? My jsme dnes ráno na Julcem kde široko daleko není žádná voda, viděli letět husy, divoké husy v útvaru, vždycky jsem viděla tak max. 8-9, ale jich tam bylo asi 30, letěly v šipce, dýchaly nahlas a dvě byly vevnitř uprostřed. Bylo to krásné, myslíš že se vracely? Odlétávají ještě vůbec? :-)

7 waity waity | 3. března 2012 v 13:38 | Reagovat

Já myslím, že letos neodletěly vůbec, protože jsme je u nás viděli prolétávat po celou zimu. A že to tedy byly hejna! :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama